Uusi vesijalanjälkilaskuri auttaa vähentämään vedenkulutusta

Tiedote 23.6.2021 klo 10.00
 

SYKEn uusi vesijalanjälkilaskuri havainnollistaa kuluttajan vedenkulutuksen painopisteet ja auttaa vähentämään kulutusta. Suomalaisten vesijalanjäljestä 95 % muodostuu epäsuorasti kuluttajien käyttämien tuotteiden ja palveluiden valmistuksessa Suomessa tai ulkomailla. Vain viisi prosenttia kaikesta kuluttajien käyttämästä vedestä on kotona tapahtuvaa eli peseytymiseen, ruoanlaittoon jne. liittyvää vedenkäyttöä. Vedenkulutusta voi vähentää muun muassa kierrättämällä vaatteita ja tavaroita, suosimalla kävelyä ja pyöräilyä sekä minimoimalla ruokahävikkiä.

”Vesijalanjälkilaskurin tavoitteena on herättää kiinnostusta omaa vedenkulutusta kohtaan. Vaikka laskurissa ei ole huomioitu kaikkia mahdollisia vedenkäyttökohteita, se auttaa tunnistamaan kohtia, joissa omaa vesijalanjälkeä voi pienentää, kertoo hankkeen projektipäällikkö Seija Rantonen Suomen ympäristökeskuksesta.

Miten voin vähentää vedenkulutusta?

”Laskuri auttaa jokaista hahmottamaan kotona käytetyn veden ja tuotteisiin sekä palveluihin sisältyvän veden suhdetta. Samalla voi havahtua huomaamaan omien kulutustottumusten, esimerkiksi ruokavalion, vaikutuksen omaan vedenkäyttöön”, kertoo ryhmäpäällikkö Jani Salminen Suomen ympäristökeskuksesta. Suoraa vedenkulutusta voi vähentää kiinnittämällä huomiota käytetyn veden määrään muun muassa keittiössä, kylpyhuoneessa ja puutarhassa.

Suora vedenkäyttö ja tuotteisiin sekä palveluihin sisältyvä piilovesi

Vesijalanjälkeen lasketaan kaikki veden käyttö eli suoraan hanasta laskettu vesi sekä niin sanottu piilovesi. Piilovesi eli virtuaalivesi tarkoittaa vettä, jota käytetään tuotteiden ja palveluiden valmistuksessa ja johon sisältyy muun muassa raaka-aineiden, välituotteiden, energian ja palveluiden tuottamiseen käytetty vesi. Keskimääräisen kuluttajan vesijalanjäljestä alle 5 % on suoraa vedenkulutusta.

Koko Suomen vesijalanjäljestä kolmasosa koostuu tuontituotteiden sisältämästä piilovedestä. Suomen vesijalanjälki lasketaan kotitalouksien ja julkisen sektorin kulutuksesta sekä investointeihin kuluvasta vedestä, mutta se ei sisällä vientituotteiden vesijalanjälkeä. Yksittäisen tuotteen vesijalanjälki riippuu paljon siitä, missä ja miten tuote on tuotettu ja kuinka paljon tuotanto on rasittanut paikallisia vesivaroja ja vesistöjä.

Vastuullista vedenkäyttöä edistetään myös kannustamalla yrityksiä tekemään vesivastuusitoumus. Suomalaisyrityksille on asetettu tavoite tulla maailman vesivastuullisimmiksi 2030 mennessä osana YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kansallista toimeenpanoa.

Laskuri perustuu tutkimustietoon ja vedenkulutuksen mallinnukseen

Vesijalanjälkilaskurissa on käytetty yksityiskohtaisia ja tarkkoja tietoja veden käytöstä Suomessa. Tuontituotteiden osalta laskurissa tukeudutaan kansainvälisiin tietoaineistoihin.

Mallinnuksen tuloksena saadaan tuotteiden vesijalanjäljet eli tiedot siitä, kuinka paljon tuotteiden valmistamiseen on käytetty vettä eri lähteistä tuotteen koko elinkaaren aikana.

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö Seija Rantonen, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0295 251 126, etunimi.sukunimi@syke.fi

Ryhmäpäällikkö Jani Salminen, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0295 251 608, etunimi.sukunimi@syke.fi (Tavoitettavissa 23.6. klo 12 lähtien)

Tervetuloa arvioimaan omaa vesijalanjälkeäsi: Vesijalanjälkilaskuri

Vesijalanjälki kuvaa vedenkäytön kokonaisuutta

Vinkit vesien ystäville

Uudet toimintamallit edistävät yritysten vesivastuuta Suomessa ja kansainvälisesti (SYKEn tiedote 29.4.2021)