Uusi oppimiskokonaisuus johdattaa roskien ja mikromuovien jäljille

Uutinen 20.5.2020 klo 16.06

EDUWATER-hankkeessa on kevään ajan suunniteltu innolla uusia oppimateriaaleja peruskoulun eri luokka-asteille. Uutena aihekokonaisuutena opetukseen haluttiin tuoda viime vuosina paljon huomiota herättäneet mikromuovit ja muut roskat, jotka uhkaavat globaalisti niin meriympäristöä kuin sisävesiäkin. Nyt julkaistavan videon ja siihen liittyvien tehtävien avulla oppilaat pääsevät kurkistamaan tutkimuksen jännittävään maailmaan.

Mikromuoveihin ja roskaantumiseen keskittyvä oppimiskokonaisuus on viimeistelyä vaille valmis. Sitä ovat olleet laatimassa mikromuovia tutkivat Anna-Riina Mustonen ja Pinja Näkki SYKEn meriroskaa tutkivasta ”Roskasakista”. 

Roskaa löytyy yleensä sieltä, missä ihmiset viettävät aikaa. Erityisesti rannoilta roskien huuhtoutuminen vesistöön on helppoa. © Kuva: Outi Setälä

Maistiainen oppimiskokonaisuudesta – hyppää mikromuovitutkijan saappaisiin 

Nyt julkaistavan videon ja siihen liittyvien tehtävien avulla oppilaat pääsevät kurkistamaan roskien ja mikromuovitutkimuksen jännittävään maailmaan.

”Vaikka roskaantuminen on vakava uhka ympäristölle, voi roskatutkimuksen tekeminen olla kiinnostavaa ja hauskaa. Tätä omaa innostustamme haluamme välittää myös oppilaille”, Anna-Riina Mustonen kuvailee.

Videolla ohjeistetaan vaihe vaiheelta, miten jokainen voi helposti tutkia lähiympäristönsä roskaa ja mikromuoveja kotoa löytyvin tarvikkein. Suomenkielinen video on tekstitetty myös englanniksi ja venäjäksi.

Tutkimus sopii toteutettavaksi kaikille peruskoulun luokille. Videon ja tehtävien kautta voidaan pohtia esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: Mitä ihmisten toiminnasta voi päätellä roskien perusteella? Mitä roskamateriaaleja ympäristöstä yleisimmin löytyy? Miltä mikromuovit näyttävät suurennuslasin läpi? Millaisilla keinoilla ympäristön roskaantumista voitaisiin vähentää?

Ympäristöstä löytyvät roskat kytkeytyvät moniin yhteiskunnan toimintoihin, ja ne kertovat muun muassa kulutustottumuksistamme ja käyttäytymisestämme. Roskaantuminen on monitahoinen ongelma, jota voidaan käsitellä ja työstää esimerkiksi biologian, kemian, maantieteen, kuvaamataidon, historian ja yhteiskuntaopin oppitunneilla.

Nyt julkaistava osio on maistiainen laajemmasta mikromuoveihin ja roskaan liittyvästä oppimiskokonaisuudesta, joka julkaistaan ensi syksyllä! 

Video: Näin voit tutkia itse roskaa ja mikromuovia

Videon lisäksi opettajat voivat hyödyntää opetuksessa kahta tehtävälomaketta. Toiseen lomakkeeseen kerätään bingoa ympäristösta löytyvistä roskista, ja toisella voidaan raportoida videon ohjeistuksella  tehdyn mikromuovitutkimuksen tulokset. Lomakkeet ovat ladattavissa pdf-muodossa alla. Opettaja voi tulostaa ne oppilaille tai oppilaat voivat ladata lomakkeet mobiililaitteeseensa. Mobiililaitteella lomakkeiden täyttäminen onnistuu piirtotyökalua käyttämällä.

Oppimateriaaleja luvassa useista eri aihekokonaisuuksista

EDUWATER-hankkeessa suunnitellaan peruskouluun soveltuvia oppimateriaaleja kestävään vedenkäyttöön liittyen. Mikromuovikokonaisuuden lisäksi oppimiskokonaisuuksia on valmisteilla seuraavista aiheista: Jätevedet, Paikallisvedet, Globaalit vesivarannot, Minä ja vesi – Miten käytän vettä järkevästi?

Oppimateriaalit valmistuvat syksyllä 2020, jolloin opettajille järjestetään Joensuussa koulutusta materiaalien käyttöön. Vuoden lopussa materiaalit julkaistaan avoimesti kaikille, ja osa niistä käännetään venäjäksi hankepartnereiden hyödynnettäviksi. Tuotetut materiaalit ovat useita oppiaineita poikkileikkaavia, joten ne sopivat myös toteutettavaksi koulujen ilmiöviikoilla.

Toivomme, että oppimiskokonaisuudet innostavat sekä opettajia että oppilaita kestävämpään vedenkäyttöön ja sen tarkasteluun useista eri näkökulmista!

Lisätietoa EDUWATER-hankkeesta verkkosivuilla: