Tulvariskien hallinta

Sivun sisältö on siirretty vesi.fi-palveluun

Ymparisto.fi-palvelua uudistetaan parhaillaan ja uusi palvelu julkaistaan vuoden 2022 aikana. Viimeistään tässä yhteydessä suurin osa ymparisto.fi/vesi-osion sisällöistä on siirretty vesi.fi-palveluun.

 
Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Tulvariskien hallinta - Pohjois-Pohjanmaa

Tulvariskien hallinnasta säädetään tulvalailla (620/2010) ja valtioneuvoston asetuksella tulvariskien hallinnasta (659/2010). Lain mukaan ELY-keskusten tehtävänä on edistää tulvasuojelua ja muita tulvariskien hallintaa parantavia toimenpiteitä. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus suunnittelee ja toteuttaa yhdessä kuntien kanssa erilaisia tulvauhkia vähentäviä hankkeita ja kehittää uusia toimintamalleja tulviin varautumiseksi.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa Pohjois-Pohjanmaan vesistöjen tulvatilanteen seuraamisesta ja tiedottamisesta. ELY-keskus antaa myös asiantuntija-apua tulvantorjuntaan liittyvissä tehtävissä ja osallistuu tulvan aikaiseen tulvantorjuntaan resurssiensa mukaan.

Julkaistu 17.9.2013 klo 12.14, päivitetty 25.6.2019 klo 13.30
Julkaistu 16.12.2021 klo 1.19, päivitetty 16.12.2021 klo 1.19