Hyppää sisältöön

Tulvariskien hallinta

Ajankohtaista

Tulvariskien hallinnalla tarkoitetaan sellaisten toimenpiteiden kokonaisuutta, joiden tavoitteena on arvioida ja vähentää tulvariskejä ja estää tai vähentää tulvista aiheutuvia vahinkoja.

Tulvariskien hallinta on Suomessa perinteisesti keskittynyt vesistöjen säännöstelyyn sekä muihin tulvasuojelun keinoihin, kuten uomien perkauksiin ja rantojen pengerryksiin. Tulvavahinkoja pystytään kuitenkin vähentämään merkittävästi myös suunnittelemalla maankäyttöä järkevästi ja ohjaamalla rakentamista tulva-alueiden ulkopuolelle.

Tulvariskien hallinnan suunnittelua toteutetaan Suomessa tulvariskilain mukaisesti.
Katso lisää: Tulvariskien hallinnan suunnittelu

Tulvariskejä, niiden kehittymistä ja niiden hallinnan onnistumista seurataan valtakunnallisesti erilaisten tunnuslukujan avulla. Katso tuoreimmat www.ymparisto.fi/tulvaindikaattorit -sivulta.

Tulvariskien hallinnan kaavio

 

 

Lisätietoja

Kehitysinsinööri Antti Parjanne, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Tulvariskien hallinta - Pohjois-Pohjanmaa

Tulvariskien hallinnasta säädetään tulvalailla (620/2010) ja valtioneuvoston asetuksella tulvariskien hallinnasta (659/2010). Lain mukaan ELY-keskusten tehtävänä on edistää tulvasuojelua ja muita tulvariskien hallintaa parantavia toimenpiteitä. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus suunnittelee ja toteuttaa yhdessä kuntien kanssa erilaisia tulvauhkia vähentäviä hankkeita ja kehittää uusia toimintamalleja tulviin varautumiseksi.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa Pohjois-Pohjanmaan vesistöjen tulvatilanteen seuraamisesta ja tiedottamisesta. ELY-keskus antaa myös asiantuntija-apua tulvantorjuntaan liittyvissä tehtävissä ja osallistuu tulvan aikaiseen tulvantorjuntaan resurssiensa mukaan.

Julkaistu 17.9.2013 klo 12.14, päivitetty 25.6.2019 klo 13.30
Julkaistu 24.6.2013 klo 16.05, päivitetty 30.10.2020 klo 16.01