Tulvariskien hallinta -Kaakkois-Suomi

Kaakkois-Suomessa tulvariskien hallinnan yksi tärkeimmistä keinoista on suurimpien järvien säännöstely, jolla varaudutaan kevään lumen sulamiseen ja poikkeuksellisiin vesiolosuhteisiin.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen säännöstelystä vastaamat järvet ja joet ja Saimaan luonnonmukaiset juoksutukset :

Tulevaisuuden tulviin varauduttaessa on maankäytön suunnittelun merkitys tulvariskien hallinnassa entistä suurempi. Rantarakentamisessa on tämän vuoksi otettava tulevaisuuden tulvaennusteet huomioon.

Tulvariskien hallinnassa tarvitaan tietoa vesitilanteesta ja sen kehityksestä. ELY-keskus huolehtii toimialueensa hydrologisesta seurannasta. Hydrologisilta havaintoasemilta saatavaa aineistoa hyödynnetään mm. vesistöennusteiden lähtötietoina.

Kuuleminen uudesta tulvariskien arviosta päättyi 9.7.2018. Tulvariskien hallintaan tuli 11 kommenttia.

 

Kaakkois-Suomen tulvariskialueisiin ei ehdoteta muutoksia. 
Tulvariskien alustava arviointiin liittyvä Kaakkois-Suomen materiaali löytyy tämän linkin takaa.

veden kuohuja

Julkaistu 17.9.2013 klo 13.22, päivitetty 28.5.2019 klo 11.32