Hyppää sisältöön

Tulvariskien hallinnan suunnittelu

Ajankohtaista

Tulvariskien hallinnalla tarkoitetaan sellaisten toimenpiteiden kokonaisuutta, joiden tavoitteena on arvioida ja vähentää tulvariskejä ja estää tai vähentää tulvista aiheutuvia vahinkoja. Vuonna 2010 voimaan tulleen tulvariskilainsäädännön mukaiseen tulvariskien hallinnan suunnitteluun kuuluvat tulvariskien alustava arviointi, tulvavaara- ja tulvariskikarttojen laatiminen sekä tulvariskien hallintasuunnitelmat.

Vesistöalueiden ja merenrannikon tulvariskien hallinnan suunnittelusta vastaavat ELY-keskukset. Hulevesitulvariskien hallinnan suunnittelu kuuluu kuntien tehtäviin, sillä hulevesitulvien syntytapa, vaikutukset ja hallintatoimet ovat luonteeltaan paikallisia.

Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskusten arvioiden perusteella Suomeen on nimetty 22 merkittävää tulvariskialuetta vuosiksi 2018-2024. Tulvaryhmät suunnittelevat tulvariskien hallintaa merkittävän tulvariskialueen sisältävillä vesistö- ja merenrannikon alueilla. Merkittäville tulvariskialueille on tehty tulvavaara- ja tulvariskikartat. Niille päivitetään tai laaditaan koko vesistö- tai rannikkoalueen kattavat tulvariskien hallintasuunnitelmat. Tulvariskien alustava arviointi, merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen, tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä tulvariskien hallintasuunnitelmat tarkistetaan tarpeellisin osin kuuden vuoden välein.

tulvadirektiivin_toimeenpanon_vaiheet.png

 

Lisätietoja

Kehitysinsinööri Antti Parjanne, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Tulvariskien hallinnan suunnittelu - Pohjois-Pohjanmaa

Maa- ja metsätalousministeriö on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) ehdotuksen mukaisesti nimennyt Pohjois-Pohjanmaan merkittäviksi tulvariskialueiksi Kalajoen vesistöalueella Alavieska - Ylivieska välin sekä Iijoen vesistöalueella Pudasjärven keskustan. Näille alueille on laadittu tulvariskien hallintasuunnitelmat.

Näiden lisäksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on laatinut tai laatimassa tulvariskien hallintasuunnitelmia Siikajoen, Pyhäjoen sekä Kiiminkijoen vesistöalueille.

Hallintasuunnitelmien tekoa ohjaavat tulvaryhmät, joissa on edustettuna maakunnan liitto, vesistöalueen kuntia, ELY-keskus, pelastustoimen edustaja sekä mahdollisesti muita vesistöalueen käyttäjiä. Tulvaryhmät ovat laatineet suunnittelualueelle alustavat tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä tarkastellut ja arvioinut toimenpiteitä, joilla tavoitteet voitaisiin saavuttaa. Toimenpiteet kattavat tulvariskien vähentämisen, valmiustoimet ja tulvasuojelun, toiminnan tulvatilanteissa sekä jälkitoimenpiteet. Toimenpiteiden arvioinnissa otetaan huomioon vaikutukset tulvariskien vähenemiseen, luontovaikutukset, sosioekonomiset vaikutukset, toteutettavuus ja kustannukset. Näiden lisäksi alueille on laadittu tulvavaara- ja tulvariskikartat.

Julkaistu 20.10.2015 klo 10.34, päivitetty 26.6.2019 klo 12.53
Julkaistu 3.12.2015 klo 16.00, päivitetty 24.5.2019 klo 10.26