Tulvariskien hallinnan suunnittelu

Sivun sisältö on siirretty vesi.fi-palveluun

Ymparisto.fi-palvelua uudistetaan parhaillaan ja uusi palvelu julkaistaan vuoden 2022 aikana. Viimeistään tässä yhteydessä suurin osa ymparisto.fi/vesi-osion sisällöistä on siirretty vesi.fi-palveluun.

 
Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Tulvariskien hallinnan suunnittelu - Pohjois-Pohjanmaa

Maa- ja metsätalousministeriö on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) ehdotuksen mukaisesti nimennyt Pohjois-Pohjanmaan merkittäviksi tulvariskialueiksi Kalajoen vesistöalueella Alavieska - Ylivieska välin sekä Iijoen vesistöalueella Pudasjärven keskustan. Näille alueille on laadittu tulvariskien hallintasuunnitelmat.

Näiden lisäksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on laatinut tai laatimassa tulvariskien hallintasuunnitelmia Siikajoen, Pyhäjoen sekä Kiiminkijoen vesistöalueille.

Hallintasuunnitelmien tekoa ohjaavat tulvaryhmät, joissa on edustettuna maakunnan liitto, vesistöalueen kuntia, ELY-keskus, pelastustoimen edustaja sekä mahdollisesti muita vesistöalueen käyttäjiä. Tulvaryhmät ovat laatineet suunnittelualueelle alustavat tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä tarkastellut ja arvioinut toimenpiteitä, joilla tavoitteet voitaisiin saavuttaa. Toimenpiteet kattavat tulvariskien vähentämisen, valmiustoimet ja tulvasuojelun, toiminnan tulvatilanteissa sekä jälkitoimenpiteet. Toimenpiteiden arvioinnissa otetaan huomioon vaikutukset tulvariskien vähenemiseen, luontovaikutukset, sosioekonomiset vaikutukset, toteutettavuus ja kustannukset. Näiden lisäksi alueille on laadittu tulvavaara- ja tulvariskikartat.

Julkaistu 20.10.2015 klo 10.34, päivitetty 26.6.2019 klo 12.53
Julkaistu 16.12.2021 klo 1.34, päivitetty 16.12.2021 klo 1.33