Tulvariskien hallinnan suunnittelu

Ajankohtaista

Tulvariskien hallinnalla tarkoitetaan sellaisten toimenpiteiden kokonaisuutta, joiden tavoitteena on arvioida ja vähentää tulvariskejä ja estää tai vähentää tulvista aiheutuvia vahinkoja. Vuonna 2010 voimaan tulleen tulvariskilainsäädännön mukaiseen tulvariskien hallinnan suunnitteluun kuuluvat tulvariskien alustava arviointi, tulvavaara- ja tulvariskikarttojen laatiminen sekä tulvariskien hallintasuunnitelmat.

Vesistöalueiden ja merenrannikon tulvariskien hallinnan suunnittelusta vastaavat ELY-keskukset. Hulevesitulvariskien hallinnan suunnittelu kuuluu kuntien tehtäviin, sillä hulevesitulvien syntytapa, vaikutukset ja hallintatoimet ovat luonteeltaan paikallisia.

Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskusten arvioiden perusteella Suomeen on nimetty 22 merkittävää tulvariskialuetta vuosiksi 2018-2024. Tulvaryhmät suunnittelevat tulvariskien hallintaa merkittävän tulvariskialueen sisältävillä vesistö- ja merenrannikon alueilla. Merkittäville tulvariskialueille on tehty tulvavaara- ja tulvariskikartat. Niille päivitetään tai laaditaan koko vesistö- tai rannikkoalueen kattavat tulvariskien hallintasuunnitelmat. Tulvariskien alustava arviointi, merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen, tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä tulvariskien hallintasuunnitelmat tarkistetaan tarpeellisin osin kuuden vuoden välein.

tulvadirektiivin_toimeenpanon_vaiheet.png

 

Lisätietoja

Kehitysinsinööri Antti Parjanne, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Tulvariskien hallinnan suunnittelu - Häme

Maa- ja metsätalousministeriö on nimennyt Hämeen merkittäväksi tulvariskialueeksi Vantaanjoen vesistöalueella sijaitsevan Riihimäen keskustan. Kaikille merkittäville tulvariskialueille on laadittu tulvariskien hallintasuunnitelmat vuosille 2016-2021. Vantaanjoella tulvariskien hallintaan liittyvien toimenpiteiden toteutumista edistää ja seuraa Vantaanjoen tulvaryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti. Vantaanjoen tulvaryhmään kuuluvat Hämeen liitto, Uudenmaan liitto, Riihimäen kaupunki, Hyvinkään kaupunki, Kanta-Hämeen pelastuslaitos, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Uudenmaan ELY-keskus ja Hämeen ELY-keskus. Maa- metsätalousministeriö on nimennyt tulvaryhmän kokoonpanon Hämeen liiton esityksestä. Hallintasuunnitelman toimeenpanon edistämisestä ja seurannasta vastaa Hämeen ELY-keskus. Uusi täydentävä hallintasuunnitelma laaditaan vuosille 2022-2027. 

 

 

Julkaistu 19.9.2013 klo 8.50, päivitetty 11.4.2019 klo 10.13
Julkaistu 3.12.2015 klo 16.00, päivitetty 24.5.2019 klo 10.26