Hyppää sisältöön

Tulvariskien hallinnan suunnittelu

Ajankohtaista

Tulvariskien hallinnalla tarkoitetaan sellaisten toimenpiteiden kokonaisuutta, joiden tavoitteena on arvioida ja vähentää tulvariskejä ja estää tai vähentää tulvista aiheutuvia vahinkoja. Vuonna 2010 voimaan tulleen tulvariskilainsäädännön mukaiseen tulvariskien hallinnan suunnitteluun kuuluvat tulvariskien alustava arviointi, tulvavaara- ja tulvariskikarttojen laatiminen sekä tulvariskien hallintasuunnitelmat.

Vesistöalueiden ja merenrannikon tulvariskien hallinnan suunnittelusta vastaavat ELY-keskukset. Hulevesitulvariskien hallinnan suunnittelu kuuluu kuntien tehtäviin, sillä hulevesitulvien syntytapa, vaikutukset ja hallintatoimet ovat luonteeltaan paikallisia.

Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskusten arvioiden perusteella Suomeen on nimetty 22 merkittävää tulvariskialuetta vuosiksi 2018-2024. Tulvaryhmät suunnittelevat tulvariskien hallintaa merkittävän tulvariskialueen sisältävillä vesistö- ja merenrannikon alueilla. Merkittäville tulvariskialueille on tehty tulvavaara- ja tulvariskikartat. Niille päivitetään tai laaditaan koko vesistö- tai rannikkoalueen kattavat tulvariskien hallintasuunnitelmat. Tulvariskien alustava arviointi, merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen, tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä tulvariskien hallintasuunnitelmat tarkistetaan tarpeellisin osin kuuden vuoden välein.

tulvadirektiivin_toimeenpanon_vaiheet.png

 

Lisätietoja

Kehitysinsinööri Antti Parjanne, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Tulvariskien hallinnan suunittelu - Etelä-Savo

Etelä-Savon ELY-keskus on arvioinut vesistöjen tulvariskit Etelä-Savon alueella. Maa- ja metsätalousministeriö on ELY-keskuksen ehdotuksen mukaisesti päättänyt, että Etelä-Savon alueelta ei nimetä merkittäviä tulvariskialueita.

Maa- ja metsätalousministeriö on nimennyt maakunnan liittojen ehdotuksesta tulvaryhmät tulvariskien hallinnan suunnittelun viranomaisyhteistyölle niille vesistö- ja rannikkoalueille, joilla on yksi tai useampi merkittävä tulvariskialue. Kussakin ryhmässä on edustettuna maakunnan liitto, ELY-keskus, alueen kuntia sekä pelastustoimi. Ryhmä kutsuu myös asiantuntijoita.

Etelä-Savon alue sijoittuu Vuoksen ja Kymijoen vesistöalueille sekä pieneltä osin Hiitolanjoen vesistöalueelle. Etelä-Savon ELY-keskus osallistuu maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti Kymijoen vesistöalueen tulvaryhmän toimintaan. Vuoksen ja Hiitolanjoen vesistöalueilta ei nimetty yhtään merkittävää tulvariskialuetta, joten alueille ei nimetty tulvaryhmää.

Julkaistu 5.9.2013 klo 10.50, päivitetty 10.9.2019 klo 8.07
Julkaistu 3.12.2015 klo 16.00, päivitetty 24.5.2019 klo 10.26