Hyppää sisältöön

Ivalojoen vesistöalueen tulvaryhmä

Ivalojoen tulvaryhmän tehtävänä on käsitellä Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmaa varten laaditut selvitykset, asettaa tulvariskien hallinnan tavoitteet ja hyväksyä ehdotus Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi.

Hallintasuunnitelmaehdotus vuosille 2022-2027 on kuultavana 2.11.2020-14.5.2021. Kuulemisaineistot löytyvät Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmasivulta.

Lisäksi tulvaryhmän tulee järjestää riittävä vuorovaikutus suunnittelun aikana Ivalon merkittävän tulvariskialueen viranomaisten, elinkeinonharjoittajien, maa- ja vesialueiden omistajien, vesien käyttäjien ja asianomaisten järjestöjen edustajien kanssa.

Tulvaryhmien tarkoitus:

  • Viranomaisten yhteistyön järjestäminen
  • Näkemysten yhteen sovittaminen
  • Asiantuntemus
  • Muiden viranomaisten ja etutahojen kytkeminen suunnitteluun
  • Yhteisen tahtotilan luominen

Ensimmäisen tulvariskien hallinnan suunnittelukauden tulvaryhmän toimikausi päättyi 31.12.2015. Uuden tulvaryhmän toimintakausi on alkanut vuonna 2019 ja kestää 31.5.2022 asti. Lapin liiton edustaja toimii tulvaryhmän puheenjohtajana. Lisäksi tulvaryhmässä on edustajat Inarin kunnasta, Lapin pelastuslaitokselta ja Lapin ELY-keskuksesta.

Tulvaryhmän kokousasiakirjat

Seuraava kokous on 26.5.2021.

Kartta Ivalojoen tulvaryhmän toiminta-alueesta.
Kuva. Ivalojoen tulvaryhmän toiminta-alueena on Ivalojoen vesistöalue

 

Ensimmäisen kauden tulvaryhmän kokoonpano ja pöytäkirjat

Ivalojoen tulvaryhmä hyväksyi ehdotuksen Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi 9.9.2015. Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelman 18.12.2015. Tulvaryhmän puheenjohtajana toimi Lapin liitosta Janne Seurujärvi.

Kokoukset:

Julkaistu 7.9.2020 klo 13.44, päivitetty 10.11.2020 klo 14.16

Julkaisija: