Hyppää sisältöön

Tulvaryhmät

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut tulvaryhmät niille vesistöalueille ja merenrannikon alueille, joille tulvariskien alustavan arvioinnin perusteella on nimetty merkittävä tulvariskialue. Tulvaryhmän muodostavat asianomaisten elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, maakunnan liittojen, kuntien ja alueiden pelastustoimien edustajat.

Tulvaryhmien tehtävät

Tulvaryhmä:

  1. käsittelee tulvariskien hallintasuunnitelmaa varten laaditut selvitykset
  2. asettaa tulvariskien hallinnan tavoitteet
  3. hyväksyy hallintasuunnitelmaehdotuksen

Tulvaryhmän on järjestettävä tulvariskien hallintasuunnitelman valmistelun eri vaiheissa riittävä vuorovaikutus viranomaisten sekä elinkeinonharjoittajien, maa- ja vesialueiden omistajien, vesien käyttäjien ja asianomaisten järjestöjen edustajien kanssa.

 

Julkaistu 24.6.2013 klo 17.28, päivitetty 24.1.2020 klo 13.38