Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma

Kuuleminen ehdotuksesta tulvariskien hallintasuunnitelmasta on päättynyt

Sidostahoilla ja kansalaisilla oli mahdollisuus esittää mielipiteensä ehdotuksesta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi 2.11.2020-14.5.2021. Kiitämme saadusta palautteesta! Lausuntopalveluun tulleet lausunnot ovat tarkasteltavissa www.lausuntopalvelu.fi -sivuston kautta.

Palaute on käyty läpi ELY-keskuksessa ja tulvaryhmässä. Palautteista on laadittu yhteenveto:

Yhteenveto saadusta palautteesta ja tulvaryhmän kommentit (pdf)

Palautteet huomioidaan tulvariskien hallintasuunnitelman viimeistelytyössä.  Maa- ja metsätalousmiisteriö hyväksyy tulvariskien hallintasuunnitelmat joulukuussa 2021. Valmiit tulvariskien hallintasuunnitelmat julkaistaan 22.12.2021 mennessä tällä sivulla ja niistä tiedotetaan myös alueellisesti.

Ehdotus Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022-2027

Ehdotus Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022–2027 on valmisteltu Vantaanjoen vesistöalueen tulvaryhmän toimesta. Suunnitelmassa esitetään, millaisilla toimenpiteillä tulvista aiheutuvia vahinkoja voidaan ehkäistä ja vähentää.

Ehdotus Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi (pdf, 6,04 Mt)

Förslag till plan för hantering av översvämningsrisker i Vanda ås avrinningsområde (pdf, 6,26 Mt)

 

Hallintasuunnitelman toimeenpano ja seuranta

Hallintasuunnitelmaehdotuksessa on tarkasteltu toimenpiteiden vaikutuksia, toteutettavuutta ja seurantaa. Ehdotukset toimenpiteiden vastuutahoista ja toteutusaikataulusta on esitetty suunnitelmassa. Suunnitelmassa ei kuitenkaan ole sitovasti ratkaistu sitä, mitä toimenpiteitä tulvariskien hallitsemiseksi toteutetaan. Valtion ja kuntien viranomaisten sekä aluekehitysviranomaisen on kuitenkin otettava suunnitelma ja toimenpide-ehdotukset toiminnassaan huomioon. Varsinainen toimenpiteiden tarkempi suunnittelu alkaa vasta suunnitelman hyväksymisen jälkeen.

Lisätietoja ja taustamateriaalia tulvaryhmän sivuilla

Vantaanjoen vesistöalueen tulvaryhmän internet –sivuilta löytyvät alueen tulvariskien hallinnan suunnittelusta vastaavan tulvaryhmän kokoonpano, kokouspöytäkirjat sekä muu tulvariskien hallintasuunnitelmien valmistelumateriaali.

Vantaanjoen tulvariskien hallintasuunnitelma 2016-2021

Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma ja siihen sisältyvä ympäristöselostus on hyväksytty maa- ja metsätalousministeriössä vuoden 2015 lopussa.

Lisätietoa tulvariskeistä

 

 

Julkaistu 9.5.2014 klo 10.24, päivitetty 23.8.2021 klo 12.36

Julkaisija: