Hyppää sisältöön

Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma

Ehdotus Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022-2027

Ehdotus Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022–2027 on valmisteltu Vantaanjoen vesistöalueen tulvaryhmän toimesta. Suunnitelmassa esitetään, millaisilla toimenpiteillä tulvista aiheutuvia vahinkoja voidaan ehkäistä ja vähentää.

Ehdotus Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi (pdf, 6,04 Mt)

Förslag till plan för hantering av översvämningsrisker i Vanda ås avrinningsområde (pdf, 6,26 Mt)

Kuuleminen ehdotuksesta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi

Sidostahoilla ja kansalaisilla on 2.11.2020-14.5.2021 mahdollisuus esittää mielipiteensä tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta ja siihen liittyvistä tulvariskien hallinnan tavoitteista, toimenpiteistä sekä suunnitelman toimeenpanosta.

Mielipiteet voi antaa ensisijaisesti www.lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta tai ELY-keskuksen kirjaamoon osoitetulla sähköpostilla (kirjaamo.hame@elykeskus.fi). Mielipiteen voi myös toimittaa kirjallisesti Hämeen ELY-keskuksen kirjaamoon, PL 29, 15141 LAHTI.

Kuulutus 2.11.2020-14.5.2021 (pdf, 66 kt)

Kungörelse 2.11.2020-14.5.2021(pdf, 103 kt)

Kuulemispalaute käsitellään tulvaryhmässä ja se otetaan huomioon hallintasuunnitelman valmistelussa. Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy hallintasuunnitelman 22.12.2021 mennessä.

Hallintasuunnitelman toimeenpano ja seuranta

Hallintasuunnitelmaehdotuksessa on tarkasteltu toimenpiteiden vaikutuksia, toteutettavuutta ja seurantaa. Ehdotukset toimenpiteiden vastuutahoista ja toteutusaikataulusta on esitetty suunnitelmassa. Suunnitelmassa ei kuitenkaan ole sitovasti ratkaistu sitä, mitä toimenpiteitä tulvariskien hallitsemiseksi toteutetaan. Valtion ja kuntien viranomaisten sekä aluekehitysviranomaisen on kuitenkin otettava suunnitelma ja toimenpide-ehdotukset toiminnassaan huomioon. Varsinainen toimenpiteiden tarkempi suunnittelu alkaa vasta suunnitelman hyväksymisen jälkeen.

Lisätietoja ja taustamateriaalia tulvaryhmän sivuilla

Vantaanjoen vesistöalueen tulvaryhmän internet –sivuilta löytyvät alueen tulvariskien hallinnan suunnittelusta vastaavan tulvaryhmän kokoonpano, kokouspöytäkirjat sekä muu tulvariskien hallintasuunnitelmien valmistelumateriaali.

Vantaanjoen tulvariskien hallintasuunnitelma 2016-2021

Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma ja siihen sisältyvä ympäristöselostus on hyväksytty maa- ja metsätalousministeriössä vuoden 2015 lopussa.

Lisätietoa tulvariskeistä

 

 

Julkaistu 9.5.2014 klo 10.24, päivitetty 30.10.2020 klo 13.57

Julkaisija: