Hyppää sisältöön

Turun, Raision, Naantalin ja Rauman rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma

Ehdotus Turun rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022-2027

Ehdotus Turun rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022–2027 on valmisteltu Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa Turun rannikon tulvaryhmän ohjauksessa. Suunnitelmassa esitetään, millaisilla toimenpiteillä tulvista aiheutuvia vahinkoja voidaan ehkäistä ja vähentää. Toimien kirjo ulottuu vahinkokohteiden suojaamisesta alueidenkäyttöön ja ennakoinnista operatiiviseen tulvantorjuntaan. Myös vastuut varautumisessa ja vahinkojen ehkäisyssä koskettavat niin kansalaisia kuin yhteisöjäkin. Suunnitelmaan sisältyy ns. SOVA-lain (200/2005) mukaisesti laadittu ympäristöselostus.

Kuuleminen ehdotuksesta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi

Sidostahoilla ja kansalaisilla on 2.11.2020 - 14.5.2021 mahdollisuus esittää mielipiteensä tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta ja siihen liittyvistä tulvariskien hallinnan tavoitteista, toimenpiteistä, ympäristöselostuksesta sekä suunnitelmien toimeenpanosta. Palautetta voi lähettää Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kirjaamoon sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi tai tarvittaessa kirjepostilla PL 236, 20101 Turku). Lisäksi palautetta voi antaa www.lausuntopalvelu.fi -sivuston kautta (sivusto edellyttää kirjautumisen).

Kuulemispalaute käsitellään tulvaryhmässä ja se otetaan huomioon hallintasuunnitelman valmistelussa. Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy hallintasuunnitelman 22.12.2021 mennessä. 

Hallintasuunnitelman toimeenpano ja seuranta

Hallintasuunnitelmaehdotuksessa on tarkasteltu toimenpiteiden vaikutuksia, toteutettavuutta ja seurantaa. Ehdotukset toimenpiteiden vastuutahoista ja toteutusaikataulusta on esitetty suunnitelmassa. Suunnitelmassa ei kuitenkaan ole sitovasti ratkaistu sitä, mitä toimenpiteitä tulvariskien hallitsemiseksi toteutetaan. Valtion ja kuntien viranomaisten sekä aluekehitysviranomaisen on kuitenkin otettava suunnitelma ja toimenpide-ehdotukset toiminnassaan huomioon. Varsinainen toimenpiteiden tarkempi suunnittelu alkaa vasta suunnitelman hyväksymisen jälkeen. 

Lisätietoja ja taustamateriaalia tulvaryhmän sivuilla 

Turun, Raision, Naantalin ja Rauman rannikkoalueen tulvaryhmän internet -sivuilta löytyvät alueen tulvariskien hallinnan suunnittelusta vastaavan tulvaryhmän kokoonpano, kokouspöytäkirjat sekä muu tulvariskien hallintasuunnitelmien valmistelumateriaali. 

Turun, Raision, Naantalin ja Rauman rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021

Turun, Raision, Naantalin ja Rauman rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016–2021 on valmisteltu Turun, Raision, Naantalin ja Rauman rannikkoalueen tulvaryhmän toimesta ja hyväksytty maa- ja metsätalousministeriössä. Suunnitelmassa esitetään millaisilla toimenpiteillä tulvista aiheutuvia vahinkoja voidaan ehkäistä ja vähentää merkittävillä tulvariskialueilla rannikolla. Toimien kirjo ulottuu teiden korotuksista alueidenkäyttöön ja ennakoinnista operatiiviseen tulvantorjuntaan. Suunnitelmaan sisältyy ns. SOVA-lain (200/2005) mukaisesti laadittu ympäristöselostus.

Hallintasuunnitelman toimeenpano ja seuranta

Hallintasuunnitelmassa on tarkasteltu toimenpiteiden vaikutuksia, toteutettavuutta ja etusijajärjestystä. Ehdotukset toimenpiteiden vastuutahoista ja toteutusaikataulusta on esitetty suunnitelmassa. Suunnitelmassa ei kuitenkaan ole sitovasti ratkaistu sitä, mitä toimenpiteitä tulvariskien hallitsemiseksi toteutetaan. Valtion ja kuntien viranomaisten on kuitenkin otettava suunnitelma ja toimenpide-ehdotukset toiminnassaan huomioon. ELY-keskus yhteistyössä tulvaryhmän kanssa seuraa ja edistää toimenpiteiden toteutusta. Tulvariskien merkittävyyttä arvioidaan seuraavan kerran vuonna 2018 ja hallintasuunnitelmat päivitetään tarpeellisin osin 2021 mennessä.

Kuuleminen ehdotuksesta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi

Sidosryhmätahoilla ja kansalaisilla oli 1.10.2014-31.3.2015 mahdollisuus esittää mielipiteensä tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta ja siihen liittyvistä tulvariskien hallinnan tavoitteista, toimenpiteistä, ympäristöselostuksesta sekä suunnitelmien toimeenpanosta. Palaute käytiin läpi tulvaryhmässä ja siitä laadittiin yhteenveto ja vastine.

Lisätietoja ja taustamateriaalia tulvaryhmän sivuilla

Turun, Raision, Naantalin ja Rauman rannikkoalueen tulvaryhmän internet –sivuilta löytyvät alueen tulvariskien hallinnan suunnittelusta vastaavan tulvaryhmän kokoonpano, kokouspöytäkirjat sekä muu mahdollinen tulvariskien hallintasuunnitelmien valmistelumateriaali.

Julkaistu 28.4.2014 klo 14.09, päivitetty 4.11.2020 klo 15.00