Siikajoen tulvariskien hallinta

Siikajoen kesätulvaa elokuussa 2012.
Siikajoen kesätulvaa elokuussa 2012.

 

Vuonna 2012 sattuneen Siikajoen kesätulvan vuoksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus päätti toteuttaa Siikajoen tulvariskien hallinnan ja säännöstelyn kehittämishankkeen. Siikajoelle perustettiin tulvaryhmä vuonna 2015. Tulvaryhmässä on edustaja voimayhtiö Vattenfall Oy:stä ja seuraavista kunnista Siikalatva, Siikajoki ja Pyhäntä sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Siikajoen kevättulvia pystytään leikkaamaan Uljuan ja muiden säännöstelyaltaiden avulla pääsääntöisesti hyvin. Kesätulvia on esiintynyt Siikajoen vesistössä mm. 1980- ja 1990-luvuilla. Elokuussa 2012 virtaamat olivat Siikajoen yläosalla harvinaisen suuria, keskimäärin noin kerran 200 vuodessa toistuvia. Elokuun alussa 2012 satoi kahdeksassa päivässä kahden kuukauden keskimääräinen sademäärä. Sateisen alkukesän vuoksi maaperän vesivarastot olivat täynnä, eikä sadevettä enää imeytynyt maahan. Uljuan altaan yläpuoliset vedet jouduttiin ohjaamaan kokonaan altaan ohitse, joka aiheutti alajuoksulla suuria tulvavahinkoja. Suomen ympäristökeskus arvioi, että tulvan alle jäänyt alue olisi ollut merkittävästi pienempi, jos Uljuan altaan vesipintaa olisi laskettu ennen tulvia.

Tulvariskien hallinnan ja säännöstelyn kehittämishankkeen tuloksena Uljuan tekoaltaalla on ELY-keskuksen ja Vattenfall Oyn yhteisellä sopimuksella otettu käyttöön ns. mukautuva säännöstely. Mukautuvassa säännöstelyssä Uljuan pintaa lasketaan normaalista kesätasostaan alemmas, mikäli maaperän vesivarastot täyttyvät (märempi maa = alempi pinta Uljualla). Säännöstelymuutos parantaa mahdollisuuksia leikata kesätulvia koska muutoksen jälkeen Uljuan altaassa on enemmän tilavuutta vastaanottaa mahdollinen rankkasade silloin kun maaperä on jo valmiiksi märkä.

Valtio ei ole korvannut tulvista aiheutuvia vahinkoja vuoden 2013 jälkeen, vaan korvausvastuu on siirtynyt vakuutusyhtiöille. Vakuutusyhtiöt korvaavat poikkeuksellisen tulvan aiheuttamat vahingot, joka tarkoittaa sitä, että tulvan esiintymistodennäköisyys on 50 vuotta tai harvemmin.

Jokaisella kiinteistönomistajalla on vastuu suojata oma kiinteistönsä tulvan uhatessa. Oulu-Koillismaan pelastuslaitos ja Jokilaaksojen pelastuslaitos ovat tehneet yhteistyössä Pientalon tulvaturvallisuusoppaan. Ohjeita pientalon tulvasuojaukseen löytyy myös videona.

Lisätietoja:

Riku Eskelinen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, riku.eskelinen(a)ely-keskus.fi, 050 3511 927

Julkaistu 18.2.2016 klo 10.29, päivitetty 29.10.2019 klo 13.07