Siikajoen tulvariskien hallinnan ja säännöstelyn kehittämissuunnitelma

Siikajoen tulva 2012
Siikajoen kesätulvaa elokuussa 2012.

 

Kesätulvia on esiintynyt Siikajoen vesistössä mm. 1980- ja  1990-luvuilla. Elokuussa 2012 virtaamat olivat Siikajoen yläosalla harvinaisen suuria, keskimäärin noin kerran 200 vuodessa toistuvia. Elokuun alussa 2012 satoi kahdeksassa päivässä kahden kuukauden keskimääräinen sademäärä. Sateisen alkukesän vuoksi maaperän vesivarastot olivat täynnä, eikä sadevettä enää imeytynyt maahan. Uljuan altaan yläpuoliset vedet jouduttiin ohjaamaan kokonaan altaan ohitse, joka aiheutti alajuoksulla suuria tulvavahinkoja.

Siikajoen kevättulvia pystytään leikkaamaan Uljuan ja muiden säännöstelyaltaiden avulla pääsääntöisesti hyvin. Suomen ympäristökeskus arvioi, että tulvan alle jäänyt alue olisi ollut merkittävästi pienempi, jos Uljuan altaan vesipintaa olisi laskettu ennen tulvia.

Näiden tapahtumien ja näkökohtien johdosta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus päätti toteuttaa Siikajoen tulvariskien hallinnan ja säännöstelyn kehittämishankkeen. Hankkeen tarkoituksena on:

  • Parantaa Siikajokivarren ja Uljuan alueen asukkaiden ja elinkeinonharjoittajien turvallisuutta ottaen huomioon myös ekologiset reunaehdot.
  • Parantaa varautumista äkillisiin ja voimakkaisiin tulvatilanteisiin sekä pitkäaikaiseen virtaamien muutoksiin.
  • Tarkastella tulvavaara- ja tulvariskikarttojen avulla nykyiset tulvariskit ja laatia selvitykset mahdollisista toimenpiteistä tulvariskien vähentämiseksi.
  • Kehittää Uljuan tekoaltaan säännöstelyä tulvariskien hallitsemiseksi altaan virkistyskäyttö huomioiden.

Hankkeessa ovat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lisäksi olleet mukana Suomen ympäristökeskus, Siikajoen, Siikalatvan ja Pyhännän kunnat, Vattenfall Oy, Koskienergia Oy, Jokilaaksojen pelastuslaitos ja Ramboll Finland Oy. Paikallisten asukkaiden edustajina Mankilasta, Saarikoskelta ja Uljuan altaalta hankkeessa ovat olleet mukana Juha Linna, Mika Räbinä, Paavo Soini, Martti Partala, Jos Kamps ja Tommi Kallinen.

Suomen ympäristökeskuksesta mukana hankkeessa ovat:
Hydrologinen mallinnus:  Johtava hydrologi Bertel Vehviläinen ja hydrologi Jari Uusikivi
Ekologiset vaikutukset:  Kehittämispäällikkö Seppo Hellsten ja tutkija Jaana Rääpysjärvi

Hankkeesta on tiedotettu Siikajokilaakso-lehdessä sekä kuntien ja ELY-keskuksen verkkosivuilla. Hanketta esiteltiin myös helmikuussa 2014 Kestilässä järjestetyssä Made in Uljua 2014 -seminaarissa ja Mankilassa järjestetyssä yleisötilaisuudessa. Seuraava yleisötilaisuus järjestetään todennäköisesti joulukuussa 2014.

Lisätietoja:

Olli Utriainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, olli.utriainen(at)ely-keskus.fi , puh. 0295 038 430
Veli-Pekka Latvala, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, velipekka.latvala(atOely-keskus.fi , puh. 0295 038 365
Piia Sassi-Päkkilä, Ramboll Finland Oy, piia.sassi-pakkila(at)ramboll.fi , puh. 040 132 1415
Aimo Lehmikangas, Siikalatvan kunta, aimo.lehmikangas(at)siikalatva.fi , puh. 044 511 8601
Jari Uusikivi, Suomen ympäristökeskus, jari.uusikivi(atOymparisto.fi, puh. 0295 251 718
Jaana Rääpysjärvi, Suomen ympäristökeskus, jaana.raapysjarvi(at)ymparisto.fi, puh. 040 670 8114

Julkaistu 18.2.2016 klo 10.29, päivitetty 26.6.2019 klo 13.28