Hyppää sisältöön

Pyhäjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma

Pyhäjoki tulvii
 

Pyhäjoen vesistöalueelle on tehty tulvariskien hallinnan yleissuunnitelma vuonna 2009. Pyhäjoen vesistöalueella ei ole tulvariskien hallintalain mukaisesti luokiteltuja kansallisesti merkittäviä tulvariskialueita, mutta vuonna 2013 sattuneen jääpatotulvan jälkeen perustettiin tulvariskien hallinnan ohjausryhmä ja aloitettiin tulvariskien hallinnan suunnittelu myös Pyhäjoen vesistöalueella. Maa- ja metsätalousministeriö nimesi Pyhäjoen merkittäväksi tulvariskialueeksi ja asetti sille tulvaryhmän. Pyhäjoen tulvaryhmään kuuluu edustaja jokaisesta vesistöalueen kunnasta, Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliitosta sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Valtio ei ole korvannut tulvista aiheutuvia vahinkoja vuoden 2013 jälkeen, vaan korvausvastuu on siirtynyt vakuutusyhtiöille. Vakuutusyhtiöt korvaavat poikkeuksellisen tulvan aiheuttamat vahingot, joka tarkoittaa sitä, että tulvan esiintymistodennäköisyys on 50 vuotta tai harvemmin. Esimerkiksi Pyhäjoen tulva vuonna 2000 kerran 50 vuodessa sattuvaksi tulvaksi.

Jokaisella kiinteistönomistajalla on vastuu suojata oma kiinteistönsä tulvan uhatessa. Oulu-Koillismaan pelastuslaitos ja Jokilaaksojen pelastuslaitos ovat tehneet yhteistyössä Pientalon tulvaturvallisuusoppaan. Ohjeita pientalon tulvasuojaukseen löytyy myös videona.

Pyhäjoella pahimmat tulvakohteet keskittyvät joen ala- ja keskiosan asutusalueille Pyhäjoelle ja Merijärvelle, missä ongelmia aiheuttavat jääpadot sekä suuret virtaamat. Pyhäjoen ranta-alueille on toteutettu lukuisia pengerryshankkeita, joiden merkitys tulvasuojelulle on suuri. Penkereiden murtumisen seurauksena veden alle jäävän alueen suuruus on arvioitu Pyhäjoen taajaman läheisyydessä sekä Merijärvellä. Tulvapenkereitä on tärkeä ylläpitää ja kunnostaa, sillä tulevaisuudessa tulvatilanteita voi sattua yhä enemmän myös roudattomana aikana, jolloin penkereiden murtumariski on suurempi.

Lisätietoja hankkeesta:

Riku Eskelinen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, riku.eskelinen(a)ely-keskus.fi, . 0503511927

Julkaistu 18.2.2016 klo 10.11, päivitetty 29.10.2019 klo 12.58