Hyppää sisältöön

Loviisan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma

Loviisan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021

Tulvariskien hallintasuunnitelma on hyväksytty 18.12.2015.

Kuulutus  (pdf, 7 Kt, 21.12.2015 - 20.1.2016)

Loviisan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma (pdf, 3 717 Kt)

Loviisan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosiksi 2016–2021 on valmisteltu Loviisan rannikkoalueen tulvaryhmän toimesta ja hyväksytty maa- ja metsätalousministeriössä 18.12.2015. Suunnitelmassa esitetään, millaisilla toimenpiteillä tulvista aiheutuvia vahinkoja voidaan ehkäistä ja vähentää. Toimien kirjo ulottuu kiinteistöjen omatoimisista suojauksista alueidenkäyttöön ja ennakoinnista operatiiviseen tulvantorjuntaan. Myös vastuut varautumisessa ja vahinkojen ehkäisyssä koskettavat niin kansalaisia kuin yhteisöjäkin. Suunnitelmaan sisältyy ns. SOVA-lain (200/2005) mukaisesti laadittu ympäristöselostus.

Hallintasuunnitelman toimeenpano ja seuranta

Hallintasuunnitelmassa on tarkasteltu toimenpiteiden vaikutuksia, toteutettavuutta ja etusijajärjestystä. Ehdotukset toimenpiteiden vastuutahoista ja toteutusaikataulusta on esitetty suunnitelmassa. Suunnitelmassa ei kuitenkaan ole sitovasti ratkaistu sitä, mitä toimenpiteitä tulvariskien hallitsemiseksi toteutetaan. Valtion ja kuntien viranomaisten sekä aluekehitysviranomaisen on kuitenkin otettava suunnitelma ja toimenpide-ehdotukset toiminnassaan huomioon. Varsinainen toimenpiteiden tarkempi suunnittelu on alkanut vasta suunnitelman hyväksymisen jälkeen. Tulvariskien merkittävyyttä arvioidaan seuraavan kerran vuonna 2018 ja hallintasuunnitelmat päivitetään tarpeellisin osin 2021 mennessä.

Kuuleminen ehdotuksesta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi

Sidostahoilla ja kansalaisilla oli 1.10.2014-31.3.2015 mahdollisuus esittää mielipiteensä tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta ja siihen liittyvistä tulvariskien hallinnan tavoitteista, toimenpiteistä, ympäristöselostuksesta sekä suunnitelmien toimeenpanosta.  Palaute käytiin läpi Uudenmaan ELY-keskuksessa ja siitä laadittiin yhteenveto.

Loviisan rannikkoalueen tulvariskien hallinnan kuulemispalaute (pdf, 40 kt)

Lisätietoja ja taustamateriaalia tulvaryhmän sivuilla

Loviisan rannikkoalueen tulvaryhmän internet –sivuilta löytyvät alueen tulvariskien hallinnan suunnittelusta vastaavan tulvaryhmän kokoonpano, kokouspöytäkirjat sekä muu tulvariskien hallintasuunnitelmien valmistelumateriaali.

Julkaistu 6.9.2013 klo 15.03, päivitetty 21.7.2016 klo 10.47

Julkaisija: