Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma

Ehdotus Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022-2027

Kuuleminen ehdotuksesta tulvariskien hallintasuunnitelmasta on päättynyt.

Sidosryhmillä ja kansalaisilla oli mahdollisuus esittää mielipiteensä ehdotuksesta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi sekä suunnitelman osana esitettävästä ympäristöselostuksesta 2.11.2020-14.5.2021. Kiitämme saadusta palautteesta!

Palaute käydään nyt läpi ELY-keskuksessa ja tulvaryhmässä ja palautteista laaditaan yhteenveto elokuun 2021 loppuun mennessä. Ehdotus tulvariskien hallintasuunnitelmaksi tarkastetaan palautteen pohjalta. Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy tulvariskien hallintasuunnitelmat joulukuussa 2021. Valmiit tulvariskien hallintasuunnitelmat julkaistaan 22.12.2021 mennessä tällä sivulla ja niistä tiedotetaan myös alueellisesti.

Ehdotus Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022–2027 on valmisteltu Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa yhdessä Kymijoen vesistöalueen tulvaryhmän kanssa. Hallintasuunnitelmassa esitetään vesistöalueelle asetettavat tulvariskien hallinnan tavoitteet ja vaadittavat toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimenpiteillä tähdätään mm. kuntien ja välttämättömyyspalveluita tarjoavien yritysten ja laitosten valmiuden ja varautumisen edistämiseen, viranomaisten ja sidosryhmien välisen yhteistyön lisäämiseen, tulvavaara-alueen asukkaiden tulvatietoisuuden ja tulviin varautumisen parantamiseen, valmiusharjoitteluun sekä tulvariskien ja tulvariskikohteiden systemaattiseen läpikäyntiin koko Kymijoen vesistöalueella. Suunnitelmaan sisältyy ns. SOVA-lain (200/2005) mukaisesti laadittu ympäristöselostus.

Uusi ehdotus tulvariskien hallintasuunnitelmaksi oli kuultavana 2.11.2020–14.5.2021.

Kaikki tiedtot ovat pdf-muodossa, ehdotusten koko hieman yli 2000 kilotavua.

 

Kymijoen vesistöalueen tulvaryhmä

Lisätietoja ja taustamateriaalia

Tulvariskien hallinnan suunnittelun taustamateriaaliin voi tutustua osoitteessa:

Tulvakartat kaikilta kartoitetuilta alueilta löytyvät Tulvakarttapalvelusta:

Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021

Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021 hyväksyttiin maa- ja metsätalousministeriössä 18.12.2015.

 

Julkaistu 1.9.2014 klo 11.01, päivitetty 18.5.2021 klo 14.57