Hyppää sisältöön

Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma

Maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt 18.12.2015 Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman.

Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman valmistelusta vastaa:

Kymijoen vesistöalueen tulvaryhmä

 

Plan för hantering av översvämningsrisker i Kymmene älvs avrinningsområde

Jord- och skogsbruksministeriet har godkänt planen för hantering av översvämningsrisker i Kymmene älvs avrinningsområde 18.12.2015. 

Julkaistu 1.9.2014 klo 11.01, päivitetty 28.5.2019 klo 11.50