Hyppää sisältöön

Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma

 

Uusi ehdotus tulvariskien hallintasuunnitelmaksi on kuultavana 2.11.2020–14.5.2021.

Kaikki tiedtot ovat pdf-muodossa, ehdotusten koko hieman yli 2000 kilotavua.

Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään toimenpiteet, joilla tulvista syntyviä riskejä voidaan ehkäistä ja vähentää.

Plan för hantering av översvämningsrisker i Kymmene älvs avrinningsområde

 

Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman valmistelusta vastaa:
Kymijoen vesistöalueen tulvaryhmä (päivitetty 2020)

 

 

Maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt nyt voimassa olevan Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman 18.12.2015 .

Jord- och skogsbruksministeriet har godkänt planen för hantering av översvämningsrisker i Kymmene älvs avrinningsområde 18.12.2015. 

Julkaistu 1.9.2014 klo 11.01, päivitetty 30.10.2020 klo 21.07