Kalajoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma

Tulva Alavieskan Kortejoella 2012
 

Kalajoen tulvariskien hallintasuunnitelmaa ruvettiin tekemään vuonna 2012, jolloin Maa- ja metsätalousministeriö nimesi merkittävät tulvariskialueet ja niille tulvaryhmät. Tulvaryhmän jäseninä on Kalajoen vesistöalueen kuntien edustajat sekä Pohjois-Pohjanmaan liitto sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hallintasuunnitelman tavoitteena on vähentää vesistötulvasta aiheutuvia vahingollisia seurauksia erityisesti Alavieskan ja Ylivieskan välisellä alueella. Lisäksi pyritään siihen, että vesistötuvista aiheutuvat vahingolliset seuraukset koko vesistöalueella jäävät kokonaisuutena mahdollisimman vähäisiksi.

Ehdotus Kalajoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022 - 2027

Ehdotus Kalajoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022 – 2027 on valmisteltu Kalajoen vesistöalueen tulvaryhmän toimesta. Suunnitelmassa esitetään, millaisilla toimenpiteillä tulvista aiheutuvia vahinkoja voidaan ehkäistä ja vähentää. Suunnitelmaan sisältyy ns. SOVA-lain (200/2005) mukaisesti laadittu ympäristöselostus.

Kuuleminen ehdotuksesta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi on päättynyt

Sidostahoilla ja kansalaisilla oli mahdollisuus esittää mielipiteensä ehdotuksesta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi sekä suunnitelman osana esitettävästä ympäristöselostuksesta 2.11.2020-14.5.2021. Kiitämme saadusta palautteesta! Lausuntopalveluun tulleet lausunnot ovat tarkasteltavissa www.lausuntopalvelu.fi -sivuston kautta.

Palaute käydään nyt läpi ELY-keskuksessa ja tulvaryhmässä ja palautteista laaditaan yhteenveto elokuun 2021 loppuun mennessä. Ehdotus tulvariskien hallintasuunnitelmaksi tarkastetaan palautteen pohjalta. Yhteystietonsa jättäneille lähetetään palautekooste. Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy tulvariskien hallintasuunnitelmat joulukuussa 2021. Valmiit tulvariskien hallintasuunnitelmat julkaistaan 22.12.2021 mennessä tällä sivulla ja niistä tiedotetaan myös alueellisesti.

Kalajoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016 - 2021

Valtio ei ole korvannut tulvista aiheutuvia vahinkoja vuoden 2013 jälkeen, vaan korvausvastuu on siirtynyt vakuutusyhtiöille. Vakuutusyhtiöt korvaavat poikkeuksellisen tulvan aiheuttamat vahingot, joka tarkoittaa sitä, että tulvan esiintymistodennäköisyys on 50 vuotta tai harvemmin. Esimerkiksi Kalajoella vuonna 2012 sattunut kesätulva oli toistuvuudeltaan arviolta kerran 54 vuodessa tapahtuva.

Jokaisella kiinteistönomistajalla on vastuu suojata oma kiinteistönsä tulvan uhatessa. Oulu-Koillismaan pelastuslaitos ja Jokilaaksojen pelastuslaitos ovat tehneet yhteistyössä Pientalon tulvaturvallisuusoppaan. Ohjeita pientalon tulvasuojaukseen löytyy myös videona.

Kalajoen varteen on rakennettu penkereitä suojaamaan asutusta, mutta niiden kunnossapito ei ole ohjattua. Yksi tulvariskien hallintasuunnitelman toimenpiteistä on penkereiden luokittelu patoturvallisuuslain mukaisesti ja niiden tarkkailuohjelman laatiminen.

Lisätietoja:

Riku Eskelinen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, riku.eskelinen(a)ely-keskus.fi, 0503511927

Julkaistu 21.12.2015 klo 9.58, päivitetty 19.5.2021 klo 12.51