Hyppää sisältöön

Kalajoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma

Tulva Alavieskan Kortejoella 2012
 

Kalajoen tulvariskien hallintasuunnitelmaa ruvettiin tekemään vuonna 2012, jolloin Maa- ja metsätalousministeriö nimesi merkittävät tulvariskialueet ja niille tulvaryhmät. Tulvaryhmän jäseninä on Kalajoen vesistöalueen kuntien edustajat sekä Pohjois-Pohjanmaan liitto sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hallintasuunnitelman tavoitteena on vähentää vesistötulvasta aiheutuvia vahingollisia seurauksia erityisesti Alavieskan ja Ylivieskan välisellä alueella. Lisäksi pyritään siihen, että vesistötuvista aiheutuvat vahingolliset seuraukset koko vesistöalueella jäävät kokonaisuutena mahdollisimman vähäisiksi.

Ehdotus Kalajoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022 - 2027

Ehdotus Kalajoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022 – 2027 on valmisteltu Kalajoen vesistöalueen tulvaryhmän toimesta. Suunnitelmassa esitetään, millaisilla toimenpiteillä tulvista aiheutuvia vahinkoja voidaan ehkäistä ja vähentää. Suunnitelmaan sisältyy ns. SOVA-lain (200/2005) mukaisesti laadittu ympäristöselostus.

Kuuleminen ehdotuksesta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi

Sidostahoilla ja kansalaisilla on 2.11.2020 - 14.5.2021 mahdollisuus esittää mielipiteensä tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta ja siihen liittyvistä tulvariskien hallinnan tavoitteista, toimenpiteistä, ympäristöselostuksesta sekä suunnitelmien toimeenpanosta. Palautetta voi lähettää Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Veteraanikatu 1, PL 86, 90101 Oulu. Lisäksi palautetta voi antaa www.lausuntopalvelu.fi -sivuston kautta (sivusto edellyttää kirjautumisen).

Kuulemispalaute käsitellään tulvaryhmässä ja se otetaan huomioon hallintasuunnitelman valmistelussa. Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy hallintasuunnitelman 22.12.2021 mennessä.

Kalajoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016 - 2021

Valtio ei ole korvannut tulvista aiheutuvia vahinkoja vuoden 2013 jälkeen, vaan korvausvastuu on siirtynyt vakuutusyhtiöille. Vakuutusyhtiöt korvaavat poikkeuksellisen tulvan aiheuttamat vahingot, joka tarkoittaa sitä, että tulvan esiintymistodennäköisyys on 50 vuotta tai harvemmin. Esimerkiksi Kalajoella vuonna 2012 sattunut kesätulva oli toistuvuudeltaan arviolta kerran 54 vuodessa tapahtuva.

Jokaisella kiinteistönomistajalla on vastuu suojata oma kiinteistönsä tulvan uhatessa. Oulu-Koillismaan pelastuslaitos ja Jokilaaksojen pelastuslaitos ovat tehneet yhteistyössä Pientalon tulvaturvallisuusoppaan. Ohjeita pientalon tulvasuojaukseen löytyy myös videona.

Kalajoen varteen on rakennettu penkereitä suojaamaan asutusta, mutta niiden kunnossapito ei ole ohjattua. Yksi tulvariskien hallintasuunnitelman toimenpiteistä on penkereiden luokittelu patoturvallisuuslain mukaisesti ja niiden tarkkailuohjelman laatiminen.

Lisätietoja:

Riku Eskelinen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, riku.eskelinen(a)ely-keskus.fi, 0503511927

Julkaistu 21.12.2015 klo 9.58, päivitetty 30.10.2020 klo 13.38