Kalajoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma

Tulva Alavieskan Kortejoella 2012
 

Kalajoen vesistöalueen tulvaryhmä on valmistellut Kalajoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman. Suunnitelmassa esitetään millaisilla toimenpiteillä tulvista aiheutuvia vahinkoja voidaan ehkäistä ja vähentää.

Kaikkein tärkeintä tulvasuojelussa on asukkaiden omatoimisen varautumisen ja tietoisuuden lisääminen. Jokaisella kiinteistönomistajalla on vastuu suojata oma kiinteistönsä tulvan uhatessa. Oulu-Koillismaan pelastuslaitos ja Jokilaaksojen pelastuslaitos ovat tehneet yhteistyössä Pientalon tulvaturvallisuusoppaan.

Valtio ei ole korvannut tulvista aiheutuvia vahinkoja vuoden 2013 jälkeen, vaan korvausvastuu on siirtynyt vakuutusyhtiöille. Vakuutusyhtiöt korvaavat poikkeuksellisen tulvan aiheuttamat vahingot, joka tarkoittaa sitä, että tulvan esiintymistodennäköisyys on 50 vuotta tai harvemmin. Esimerkiksi Kalajoella vuonna 2012 sattunut kesätulva oli toistuvuudeltaan arviolta kerran 54 vuodessa tapahtuva.

Kalajoen varteen on rakennettu penkereitä suojaamaan asutusta, mutta niiden kunnossapito ei ole ohjattua. Yksi toimenpiteistä on, että penkereet luokitellaan patoturvallisuuslain mukaisesti ja niille laaditaan tarkkailuohjelma.

Toimenpiteitä Kalajoen vesistöalueella on erityisesti nykyisin tehtävät toimenpiteet ja niiden kehittäminen, esimerkiksi säännöstelyn kehittäminen ottaen huomioon ilmaston muutoksen tuomat haasteet. Kalajoki on vahvasti säännöstelty vesistö, joten säännöstelyn avulla pienet tulvat saadaan hyvin kuriin. Suurilla tulvilla säännöstellyt järvet ovat jo täynnä ja silloin tarvittaisiin lisävarastotilavuutta. Työssä esiselvitettiin voisiko Pidisjärven penkereiden taakse johtaa hallitusti vettä esimerkiksi kerran 100 vuodessa toistuvan tulvan uhatessa. Tämä toimenpide saattaisi pienentää tulvaa arviolta toistuvuudelle kerran 70 vuodessa. Jatkotarkasteluna selvitetään toimenpiteen kustannushyötyanalyysi.

Tulvariskien hallintasuunnitelmaa ruvettiin tekemään vuonna 2012, jolloin Maa- ja metsätalousministeriö nimesi merkittävät tulvariskialueet ja niille tulvaryhmät. Vuonna 2013 julkaistiin tulvakartat. Hallintasuunnitelmaa varten tulvaryhmä asetti tulvariskien hallinnan tavoitteet. Tavoitteena on vähentää vesistötulvasta aiheutuvia vahingollisia seurauksia erityisesti Alavieskan ja Ylivieskan välisellä alueella. Lisäksi pyritään siihen, että vesistötuvista aiheutuvat vahingolliset seuraukset koko vesistöalueella jäävät kokonaisuutena mahdollisimman vähäisiksi.

Lisätietoja ja taustamateriaalia tulvaryhmän sivuilla

Kalajoen vesistöalueen tulvaryhmän internetsivuilta löytyvät alueen tulvariskien hallinnan suunnittelusta vastaavan tulvaryhmän kokoonpano, kokouspöytäkirjat sekä muu mahdollinen tulvariskien hallintasuunnitelmien valmistelumateriaali.

Lisätietoja hankkeesta:

Kaisa Kettunen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, kaisa.kettunen(a)ely-keskus.fi, 0295 038 030

Julkaistu 21.12.2015 klo 9.58, päivitetty 4.7.2019 klo 8.49