Iijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma

Tulva Liikasenniementiellä Pudasjärvellä
 

Iijoen vesistöalueen tulvaryhmä on valmistellut Iijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman. Suunnitelmassa esitetään millaisilla toimenpiteillä tulvista aiheutuvia vahinkoja voidaan ehkäistä ja vähentää.

Kaikkein tärkeintä tulvasuojelussa on asukkaiden tietoisuuden lisääminen. Jokaisella kiinteistönomistajalla on vastuu suojata oma kiinteistönsä tulvan uhatessa. Oulu-Koillismaan pelastuslaitos ja Jokilaaksojen pelastuslaitos ovat tehneet yhteistyssä Pientalon tulvaturvallisuusoppaan.

Valtio ei ole korvannut tulvista aiheutuvia vahinkoja vuoden 2013 jälkeen, vaan korvausvastuu on siirtynyt vakuutusyhtiöille. Vakuutusyhtiöt korvaavat poikkeuksellisen tulvan aiheuttamat vahingot, joka tarkoittaa sitä, että tulvan esiintymistodennäköisyys on 50 vuotta tai harvemmin. Esimerkiksi Iijoen tulva keväällä 2015 luokiteltiin vesistön kohdasta riippuen kerran 20 vuodessa – kerran 50 vuodessa sattuvaksi tulvaksi. Jongunjärven ympäristöä ja Pudasjärveä kuvattiin sateliittikuvauksella 17.5.

Toimenpiteitä on erityisesti nykyisin tehtävät toimenpiteet ja niiden kehittäminen. Yksi tärkeä keino asukkaiden suojaamisen on Pudasjärven penkereiden kunnossapito. Tämän takia penkereet luokitellaan patoturvallisuuslain mukaisesti ja niille laaditaan tarkkailuohjelma. Tulvan ennakoinnissa tärkeä työkalu on vesistömalli. Mallin tulisikin olla mahdollisimman luotettava, jonka takia hydrologista havaintoverkkoa tulee joko laajentaa tai täsmentää siellä olevia parametrejä.

Tulvariskien hallintasuunnitelmaa ruvettiin tekemään vuonna 2012, jolloin Maa- ja metsätalousministeriö nimesi merkittävät tulvariskialueet ja niille tulvaryhmät. Vuonna 2013 julkaistiin tulvakartat. Hallintasuunnitelmaa varten tulvaryhmä asetti tulvariskien hallinnan tavoitteet. Tavoitteena on vähentää vesistötulvasta aiheutuvia vahingollisia seurauksia erityisesti Pudasjärven keskustan alueella. Lisäksi pyritään siihen, että vesistötuvista aiheutuvat vahingolliset seuraukset koko vesistöalueella jäävät kokonaisuutena mahdollisimman vähäisiksi.

Tavoitteet toteutuvat Pudasjärven keskustassa jo nykyisillä toimenpiteillä ja niiden tehostamisella. Nykyisiin toimenpiteisiin kuuluvat tulvariskien vähentäminen, valmiustoimet, tulvasuojelu, tulvatilannetyö sekä jälkitoimenpiteet.

Lisätietoja ja taustamateriaalia tulvaryhmän sivuilla

Iijoen vesistöalueen tulvaryhmän internetsivuilta löytyvät alueen tulvariskien hallinnan suunnittelusta vastaavan tulvaryhmän kokoonpano, kokouspöytäkirjat sekä muu mahdollinen tulvariskien hallintasuunnitelmien valmistelumateriaali.

Lisätietoja hankkeesta:

Kaisa Kettunen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, kaisa.kettunen(a)ely-keskus.fi, 0295 038 030

Julkaistu 21.12.2015 klo 9.56, päivitetty 26.6.2019 klo 13.24