Iijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma

Tulva Liikasenniementiellä Pudasjärvellä
 

Iijoen Tulvariskien hallintasuunnitelmaa ruvettiin tekemään vuonna 2012, jolloin Maa- ja metsätalousministeriö nimesi merkittävät tulvariskialueet ja niille tulvaryhmät. Iijoen tulvaryhmään kuuluu edustaja jokaisesta vesistöalueen kunnasta, Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliitosta sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Tulvariskien hallintasuunnitelman tavoitteena on vähentää vesistötulvasta aiheutuvia vahingollisia seurauksia erityisesti Pudasjärven keskustan alueella. Lisäksi pyritään siihen, että vesistötuvista aiheutuvat vahingolliset seuraukset koko vesistöalueella jäävät kokonaisuutena mahdollisimman vähäisiksi.

Valtio ei ole korvannut tulvista aiheutuvia vahinkoja vuoden 2013 jälkeen, vaan korvausvastuu on siirtynyt vakuutusyhtiöille. Vakuutusyhtiöt korvaavat poikkeuksellisen tulvan aiheuttamat vahingot, joka tarkoittaa sitä, että tulvan esiintymistodennäköisyys on 50 vuotta tai harvemmin. Esimerkiksi Iijoen tulva keväällä 2015 luokiteltiin vesistön kohdasta riippuen kerran 20 vuodessa - kerran 50 vuodessa sattuvaksi tulvaksi.

Jokaisella kiinteistönomistajalla on vastuu suojata oma kiinteistönsä tulvan uhatessa. Oulu-Koillismaan pelastuslaitos ja Jokilaaksojen pelastuslaitos ovat tehneet yhteistyössä Pientalon tulvaturvallisuusoppaan. Ohjeita pientalon tulvasuojaukseen löytyy myös videona.

Tärkeä keino asukkaiden suojaamiseen Iijoen varressa ovat Pudasjärven penkereet ja niiden kunnossapito. Penkereet on luokiteltu patoturvallisuuslain mukaisesti ja niille laadittu tarkkailuohjelma.

Lisätietoja hankkeesta:

Riku Eskelinen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, riku.eskelinen(a)ely-keskus.fi, 0503511927

Julkaistu 21.12.2015 klo 9.56, päivitetty 29.10.2019 klo 12.19