Hyppää sisältöön

Tulvariskien hallintasuunnitelmat

Ajankohtaista

Kuuleminen ehdotuksista tulvariskien hallintasuunnitelmiksi 2.11.2020-14.5.2021. Lue lisää ja tutustu ehdotuksiin tällä sivulla

Hallintasuunnitelmat

Hallintasuunnitelmakohtaiset sivut alueilta, joille laaditaan suunnitelmat vuosiksi 2022-2027. Sivuilta löytyvät ehdotukset hallintasuunnitelmiksi, kuulutukset, ohjeet mielipiteen esittämiseksi sekä mahdollinen aikaisempi hallintasuunnitelma.

 

  

  Anna palautetta ehdotuksista hallintasuunnitelmiksi vuosiksi 2022-2027

  Palautetta voi antaa lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta. Suorat linkit on esitetty suunnitelmakohtaisilla sivulla. Voit toimittaa palautteesi myös ELY-keskuksen kirjaamoon sähköpostitse tai postitse. Mielipiteitä toivotaan erityisesti siitä, saavutetaanko esitetyillä toimenpiteillä valitut tulvariskien hallinnan tavoitteet, ja onko toimenpiteiden etusijajärjestys, toteutettavuus sekä vaikutukset vesienhoidon tavoitteisiin arvioitu riittävästi. Myös yksittäisistä toimenpiteistä sekä niiden arviointiperusteista ja vaikutuksista voi antaa palautetta.
   

   Hallintasuunnitelmien tavoitteena on vähentää tulvariskejä

   Merkittävän tulvariskialueen sisältäville vesistöalueille tai rannikkoalueille on tehty tulvariskien hallintasuunnitelmat, joissa esitetään tavoitteet sekä toimenpiteet tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi sekä toimenpiteiden muut vaikutukset. Suunnitelmien valmistelusta ovat vastanneet alueelliset ELY-keskukset ja tulvaryhmät (tulvaryhmien omat sivut).

   Koko vesistöalueen kattavissa suunnitelmissa tarkastellaan muun muassa tulvien ennustamista ja niistä varoittamista sekä maankäytön ja pelastustoimien suunnittelua. Lisäksi selvitetään tarve ja mahdollisuudet esimerkiksi tulvavesien pidättämiseen, vesistön säännöstelyn kehittämiseen tai perkauksiin ja pengerryksiin ottaen huomioon myös vesienhoidon tavoitteet.

   Tulvariskien hallintasuunnitelman laatimisen yhteydessä on tehty viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (SOVA, 200/2005) mukainen ympäristöarviointi. Suunnitelmien valmistelusta vastaavat ELY-keskukset selvittivät ja arvioivat hallintasuunnitelman ja siinä tarkasteltavien toimenpidevaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset yhdessä tulvaryhmiensä ja muiden sidosryhmien kanssa.

   Vuonna 2018 järjestetyssä kuulemisessa oli mahdollisuus esittää mielipiteensä vuosiksi 2022-2027 laadittavien tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta. Palautteet ovat nähtävillä sivulla www.ymparisto.fi/vaikutavesiin.

   Vuoden 2021 loppuun menneesä laadittavien tai päivitettävien tulvariskien hallintasuunnitelmien valmistelussa otetaan huomioon myös ilmastonmuutos. Tulevaisuuden tulvariskiarviot merkittäville tulvariskialueille esitetään sivulla www.ymparisto.fi/tulvaindikaattorit.

    

   Ensimmäiset tulvariskien hallintasuunnitelmat vuosiksi 2016-2021

   Muut tulvariskien hallintasuunnitelmat

    

   Lisätietoja

   Kehitysinsinööri Antti Parjanne, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

   Julkaistu 3.12.2015 klo 16.00, päivitetty 2.11.2020 klo 7.48