Hyppää sisältöön

Tulvariskien hallintasuunnitelmat

Ajankohtaista

  • Vesistöjen ja meren rannikon merkittävät tulvariskialueet vuoteen 2024 asti on nimetty 20.12.2018.
    Lue lisää: Vesistö- ja meritulvien tulvariskien alustava arviointi
     
  • Kuuleminen merkittävistä tulvariskialueista sekä hallintasuunnitelmiin liittyvän ympärisöarvioinnin aloittamisesta päättyi 9.7.2018. Palautteesta on julkaistu koosteet. Lue lisää

Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi v. 2015 merkittävien tulvariskien hallintasuunnitelmat vuosille 2016-2021.

Hallintasuunnitelmat

 

Päätös ja muistio hyväksymisestä (Maa- ja metsätalousministeriö)

Valtakunnallinen yhteenveto hallintasuunnitelmista vuosille 2016-2021

Muut tulvariskien hallintasuunnitelmat

Merkittävän tulvariskialueen sisältäville vesistöalueille tai rannikkoalueille on tehty tulvariskien hallintasuunnitelmat, joissa esitetään tavoitteet sekä toimenpiteet tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi sekä toimenpiteiden muut vaikutukset.

Koko vesistöalueen kattavissa suunnitelmissa tarkastellaan muun muassa tulvien ennustamista ja niistä varoittamista sekä maankäytön ja pelastustoimien suunnittelua. Lisäksi selvitetään tarve ja mahdollisuudet esimerkiksi tulvavesien pidättämiseen, vesistön säännöstelyn kehittämiseen tai perkauksiin ja pengerryksiin ottaen huomioon myös vesienhoidon tavoitteet.

Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi ensimmäiset tulvariskien hallintasuunnitelmat 18.12.2015. Suunnitelmien valmistelusta ovat vastanneet alueelliset ELY-keskukset ja tulvaryhmät. Ehdotukset tulvariskien hallintasuunnitelmiksi olivat kuultavina 1.10.2014-31.3.2015. (valtakunnallinen palautekooste, PDF 0,7 Mt)

Tulvariskien hallintasuunnitelman laatimisen yhteydessä on tehty viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (SOVA, 200/2005) mukainen ympäristöarviointi. Suunnitelmien valmistelusta vastaavat ELY-keskukset selvittivät ja arvioivat hallintasuunnitelman ja siinä tarkasteltavien toimenpidevaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset yhdessä tulvaryhmiensä ja muiden sidosryhmien kanssa.

9.4.-9.7.2018 välisenä aikana järjestetyssä kuulemisessa oli mahdollisuus esittää mielipiteensä vuosiksi 2022-2027 laadittavien tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta. Palautteet ovat nähtävillä sivulla www.ymparisto.fi/vaikutavesiin.

Vuoden 2021 loppuun menneesä laadittavien tai päivitettävien tulvariskien hallintasuunnitelmien valmistelussa otetaan huomioon myös ilmastonmuutos. Tulevaisuuden tulvariskiarviot merkittäville tulvariskialueille esitetään sivulla www.ymparisto.fi/tulvaindikaattorit.
 

Lisätietoja

Kehitysinsinööri Antti Parjanne, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 3.12.2015 klo 16.00, päivitetty 19.3.2019 klo 13.42