Tulvariskien hallinnan suunnittelun materiaalia

Ajankohtaista

Suomeen nimettiin 22 merkittävää tulvariskialuetta vuosiksi 2018-2024
Katso lisää
Vesistö- ja meritulvien tulvariskien alustava arviointi

Tulvariskien hallintasuunnitelmat vuosille 2016-2021 hyväksyttiin 18.12.2015. Lue lisää www.ymparisto.fi/vaikutavesiin

Tälle sivulle on koottu tulvariskien hallinnan suunnitteluprosessia koskevaa opasmateriaalia ja taustadokumentteja. Materiaalin tarkoituksena on toimia lähinnä tulvariskien hallintasuunnittelmien valmistelusta vastaavien ELY-keskusten ja  tulvaryhmien työn tukena.
 

 

Toista suunnittelukierrosta varten päivitetyt tai lisätyt materiaalit on korostettu lihavoidulla päiväyksellä. Muiden materiaalien osalta ei ole ollut päivitystarvetta. Toisen sunnittelukierroksen tavoitteiden ja toimenpiteiden arviointia  varten laaditut ohjeistukset ja työkalut sekä niiden liittyminen hallintasuunnitelminen tarskitusvaiheisiin ja tulvaryhmätyöhön on esitetty alla olevassa kuvassa. Linkit ohjeistuksiin ja työkaluihin löytyvät alempaa tältä sivulta.

Tulvariskien hallinnan suunnittelun uudet ohjeistukset ja työkalut 2. suunnittelukierrokselle
 

 

Aikataulu ja prosessi

ohjeelliset aikataulut suunnitteluprosessista
Tulvariskien hallinnan suunnittelu.pdf (lisätty 22.5.2019)
Tulvariskien hallinnan prosessikaavio.pdf  (päivitetty 30.10.2017)
Tulvariskien hallinnan suunnittelun suuntaviivat vuoteen 2021.pdf (lisätty 22.5.2019)

Faser för översvämningsriskhanteringspalnering.pdf (päivitetty 30.10.2017)

Kuvaus tulvariskien alustavasta arvioinnista Suomessa vuonna 2018.pdf

 

Sisältörunko

Tulvariskien hallintasuunnitelman sisältörunko pohja- ja esimerkkiteksteineen sekä taustaa suunnitelman laatimiselle
Tulvariskien hallintasuunnitelman sisältörunko (2,3 Mt) (2014)
Taustaohjeistus hallintasuunnitelmiin.doc  (2013)
Tarkistuslista suunnitelmien sisällöstä 2. kierroksella (lisätty 4.6.2019)

 

Tavoitteet

Maa- ja metsätalousministeriön suositukset tavoitteiden asettamiseksi
Tulvariskien hallinnan tavoitteet.pdf (MMM muistio 2012)
Tulvariskien hallinnan tavoitetaulukko.pdf
Tulvariskiskien hallinnan tavoitteet lähetekirje.pdf  (MMM, 2012)
Tavoitteiden kytkentä tulvariskiin ja toimenpiteisiin.pdf (lisätty 4.6.2019)

Målen för hantering av översvämningsrisker.pdf (JSM promemoria 2012)
Tabellen för målen.pdf

 

Toimenpiteet

Tulvariskien hallinnan toimenpiteiden suunnitteluun liittyvät ohjeet
Tulvariskien hallinnan toimenpiteet.xls  (2015)
Tulvariskien hallinnan toimenpiteet ohjeet.doc (2013)
Monitavoitearviointiopas tulvaryhmille.doc (1 Mt) (2013)

Tulvariskien hallintatoimenpiteiden ja resilienssin kokonaisvaltainen arviointi.pdf (lisätty 31.5.2019)
Tulvariskien hallintatoimenpiteiden ja resilienssin arviointityökalu.xlsx (lisätty 31.5.2019)
Toimenpiteiden kustannushyötytarkastelu.pdf   (päivitetty 21.5.2019)
Toimenpiteiden kustannushyötytarkastelutyökalu.xlsx (lisätty 31.5.2019)
Tulvariskien hallinnan euromääräisten vahinkojen ja hyötyjen arviointi.pdf (2013)
Toimenpiteiden priorisointi.pdf (lisätty 3.6.2019)
Toimenpiteiden priorisointiarviointityökalu.xlsx (lisätty 3.6.2019)

Selvitys vesienhoidon ja tulvariskien hallinnan hyötyjen arvioinnista.pdf (2011)
Vesienhoidon ja tulvariskien hallinnan yhteensovittaminen.doc (2013)
Tulvariskien hallinnan toimenpiteiden suunnittelu oikeudellisesta näkökulmasta (2014)
Ympäristövaikutusten arviointi tulvariskien hallinnan suunnittelussa.doc (2013)
Tulvariskien hallintasuunnitelmien viimeistely ja tallentaminen (2015)

 

Sidosryhmäyhteistyö

Osallistumiseen ja tiedottamiseen liittyvät ohjeet ja esimerkit
Sidosryhmät tulvariskien hallinnan suunnittelussa.doc
Tulvaryhmän viestintäsuunnitelmaohje.doc
Tulvaviestintäsuunnitelmaesimerkki Saarenkylä.doc (2011)
Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu: osallistuminen, tiedottaminen ja kuuleminen(lisätty 3.11.2017)

Beredning av planen för hantering av översvämningsrisker och miljörapporten: deltagande, information och hörande (lisätty 3.11.2017)

 

Seuranta

Hallintasuunnitelmien seurantaan ja toimeenpanoon liittyvät ohjeet
tulvariskien hallintasuunnitelmien seurantaohjeistus (2015)

 

Pilotit

Eri aihepiireistä ohjeistuksen valmistelun aikana laaditut pilotit
Huittisten, Lapväärtin ja Kalajoen alueiden kotitalouksien näkemykset tulvariskien hallinnasta (18,7 Mt) (2016)
Kokemäenjoen monitavoitearviointipilotti.pdf (2012)
Rovaniemen monitavoitearviointipilotti.pdf (2,4 Mt) (2012)
Tulvariskien hallinnan suorien rakennussuojeluhyötyjen arvioinnin pilottitestaus Kittilässä.pdf (1,2 Mt) (2012)

 

Tulvaryhmät

Tulvaryhmien internet-sivuja www.ymparisto.fi/tulvaryhmat
Päätös tulvaryhmien asettamisesta merkittäville alueille (MMM 22.12.2018)
Prosessikaavio ja esimerkkejä kokousaiheista.doc (lisätty 11.6.2019)

 

Tulvakartoitukset

www.ymparisto.fi/tulvakartat
Tulvakarttojen tarkistaminen 2. kierroksella.pdf (15.4.2019)

 

Muut

Muut tulvariskien hallinnan suunnittelua palvelevat internet-sivut

Tulvariskien hallinnan suunnittelu 2. kierroksella -koulutus 28.5.2019 (esitykset) (lisätty 29.5.2019)
www.ymparisto.fi/vaikutavesiin
Tulvariskien hallinta (Maa- ja metsätalousministeriö)
Tulvariskien alustava arviointi, vesistö- ja meritulvat (ymparisto.fi)
Tulvariskien alustava arviointi, hulevesitulvat: www.ymparisto.fi/hulevesitulvat
Tulvakartoitus: www.ymparisto.fi/tulvakartat
Tulvariskien hallinnan indikaattorit: www.ymparisto.fi/tulvaindikaattorit
Tulvasanasto (ymparisto.fi)
Vesienhoidon ja tulvariskien hallinnan vuorovaikutussuhteet -hanke (Vehotulva) (syke.fi)
Vesienhoidon suunnitteluopas (ymparisto.fi)

 

Lisätietoja

Kehitysinsinööri Antti Parjanne, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 24.6.2013 klo 17.38, päivitetty 4.11.2019 klo 14.55