Tulvariskien hallinnan suunnittelu - Keski-Suomi

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ovat uudelleen arvioineet oman alueensa tulvariskit. Ehdotuksista merkittäviksi tulvariskialueiksi on mahdollisuus esittää mielipiteensä 9.4 - 9.7.2018. ELY-keskusten esityksistä maa- ja metsätalous-ministeriö nimeää 20.12.2018 mennessä Suomen merkittävät tulvariskialueet. Alueille, jotka tulvariskien alustavan arvioinnin perusteella nimetään merkittäviksi, laaditaan tai tarkistetaan tulvakartat ja tulvariskien hallintasuunnitelmat. Katso lisää www.ymparisto.fi/vaikutavesiin.

Tulvariskien hallinnan ensimmäisellä suunnittelukierroksella maa- ja metsätalousministeriö nimesi Jyväskylän keskustan ympäristöalueet merkittäväksi tulvariskialueeksi vuonna 2011. Jyväskylän alueelle laadittiin tulvakartat sekä esitettiin toimenpiteet tulvariskien vähentämiseksi Kymijoen tulvariskien hallintasuunnitelmassa vuonna 2015.

Tulvariskien alustavan arvioinnin tarkistuksessa tänä vuonna on todettu, että arviot Jyväskylän tulvariskeistä ovat tarkentuneet tulvariskien hallintasuunnitelman sekä tätä myöhemmin tarkistettujen paikkatietojen mukaan verrattuna vuoden 2011 arvioihin. Esimerkiksi harvinaisella tulvalla ei ole lainkaan vakituisia asukkaita tulvaveden peittämillä alueilla. Harvinaisella tulvalla tarkoitetaan tässä tulvaa, jonka vuotuinen todennäköisyys on 1 %. Keski-Suomen ELY-keskus esittää, että Jyväskylän nykyisin merkittävänä oleva tulvariskialue siirrettäisiin muuksi tulvariskialueeksi.

Jyvaskyla_tulvariskialue.jpg

Kokemäenjoen vesistöalueella Keuruun keskustaajaman ympäristön ranta-alueet ovat olleet nimettynä muuksi tulvariskialueeksi. Tulvariskien alustavan arvioinnin päivityksessä ei muutettu Keuruun tulvariskiarvioita.

 

Julkaistu 17.9.2013 klo 13.59, päivitetty 9.4.2018 klo 8.38