Tulvariskien hallinnan suunnittelu - Kaakkois-Suomi

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on arvioinut vesistöjen tulvariskit Kaakkois-Suomen alueella. Maa- ja metsätalousministeriö on ELY-keskuksen ehdotuksen mukaisesti päättänyt, että Kaakkois-Suomen alueen merkittävä tulvariskialue on Haminan -Kotkan rannikkoalue ja Kymijoen alaosa.

Kuuleminen uudesta tulvariskien arviosta päättyi  9.7.2018. Kommentteja tuli määräaikaan mennessä 11. Kaakkois-Suomen tulvariskialueisiin ei ehdoteta muutoksia. 
Tulvariskien alustava arviointiin liittyvä Kaakkois-Suomen materiaali löytyy tämän linkin takaa.

Maa- ja metsätalousministeriö on nimennyt maakunnan liittojen ehdotuksesta tulvaryhmät tulvariskien hallinnan suunnittelun viranomaisyhteistyötä varten niille vesistö- ja rannikkoalueille, joilla on yksi tai useampi merkittävä tulvariskialue. Kussakin ryhmässä on edustettuna maakunnan liitto, ELY-keskus, alueen kuntia sekä pelastustoimi. Ryhmä kutsuu mukaan myös asiantuntijoita. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alue sijoittuu Vuoksen ja Kymijoen vesistöalueille sekä Hiitolanjoen vesistöalueelle. Kaakkois-Suomen ELY-keskus osallistuu maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti Haminan-Kotkan rannikkoalueen ja Kymijoen vesistöalueen tulvaryhmien toimintaan. Vuoksen ja Hiitolanjoen vesistöalueilta ei nimetty yhtään merkittävää tulvariskialuetta, joten alueille ei nimetty tulvaryhmää.

hyytöpuomien asentamista
Hyytöpuomia asennetaan Kymijoelle
Julkaistu 19.6.2014 klo 14.42, päivitetty 28.5.2019 klo 11.36