Vesistö- ja meritulvien tulvariskien alustava arviointi - Keski-Suomi

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) tarkisti vesistöjen ja merenpinnan noususta aiheutuvat tulvariskit Keski-Suomen alueella tulvariskien hallintaa koskevan lain (620/2010) mukaisesti vuonna 2018.

Arvioinnin perusteella ELY-keskus valmisteli ehdotukset Keski-Suomen maakunnan tulvariskialueiksi. Keski-Suomen ELY-keskus esitti, että Jyväskylän aiemmin merkittävänä oleva tulvariskialue poistettaisiin merkittävien tulvariskialueiden joukosta. Tulvariskien alustavan arvioinnin tarkistuksessa tänä vuonna todettiin, että arviot Jyväskylän tulvariskeistä ovat tarkentuneet tulvariskien hallintasuunnitelman sekä tätä myöhemmin tarkistettujen paikkatietojen mukaan verrattuna vuoden 2011 arvioihin.

Maa- ja metsätalousministeriö nimesi 20.12.2018 ELY-keskusten ehdotusten perusteella merkittävät tulvariskialueet Suomessa ja asetti niille tulvaryhmät maakunnan liittojen ehdotusten perusteella. Vaikka ministeriön päätöksen mukaan Keski-Suomessa ei olekaan yhtään merkittävää tulvariskialuetta, Keski-Suomen liitto ja Keski-Suomen ELY-keskus osallistuvat tulvaryhmän jäseninä Kymijoen vesistön tulvariskien hallintasuunnitelman laadintaan.

Merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen ja muu tulvariskien hallinnan suunnittelu perustuvat lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta sekä lakiin viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (ns. SOVA-laki 200/2005).

Kuuleminen ja asiakirjat

Kuuleminen järjestettiin ajalla 9.4. - 9.7.2018. Lausuntoja saatiin Kinnulan kunnalta, Jämsän kaupungilta sekä Kainuun ELY-keskukselta patoturvallisuusviranomaisena. Lausunnoissa ei ollut huomautettavaa ehdotuksiin tulvariskialueista. Lisäksi yksi yksityishenkilö tiedusteli perusteita, miksi Jyväskylää ei ehdoteta merkittäväksi tulvariskialueeksi. Kysyjälle vastattiin sähköpostitse.

Tausta-asiakirjat

Tulvariskien alustavien arviointien vesistöalueittaiset raportit vuodelta 2011

Tulvariskien hallintasuunnitelmat vuodelta 2015

Lisätietoja

Vesitalousasiantuntija Timo Sokka
timo.sokka(at)ely-keskus.fi

Julkaistu 17.9.2013 klo 14.01, päivitetty 18.10.2019 klo 13.21