Vesistö- ja meritulvien tulvariskien alustava arviointi - Lappi

Kuuleminen tulvariskien alustavasta arvioinnista päättyi 9.7.2018

Lapin ELY-keskus on tarkistanut vuonna 2011 tehdyn arvioinnin vesistöjen ja merenpinnan noususta aiheutuvista tulvariskeistä Lapissa. Arviointiaineistot olivat kuultavana 9.4.-9.7.2018, jolloin kaikilla oli mahdollisuus esittää mielipiteensä arvioinnista. Samaan aikaan pyydettiin myös lausunnot asianosaisilta viranomaisilta. Kaikkiaan Lapin ELY-keskus sai 17 lausuntoa ja yhden muun mielipiteen. Lapin ELY-keskus on käsitellyt saamansa kuulemispalautteen ja laatinut vastineen palautteisiin. Arvioinnin tausta-asiakirjoihin ja Lapin ELY-keskuksen ehdotukseen Lapin alueen merkittäviksi tulvariskialueiksi on tehty joitakin tarkennuksia kuulemisen aikana saadun palautteen pohjalta.

Arvioinnin perusteella Lapin ELY-keskus ehdottaa merkittäviksi tulvariskialueiksi seuraavat kuusi aluetta:

  • Kemijoen vesistöalue: Rovaniemen kaupunki, Kittilän kirkonkylä, Kemijärven kaupunki
  • Paatsjoen vesistöalue: Ivalon taajama
  • Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalue: Tornion kaupunki
  • Rannikkoalue: Kemin kaupunki.

Rovaniemi, Kittilä, Kemijärvi, Ivalo ja Tornio nimettiin jo vuoden 2011 arvioinnissa merkittäviksi tulvariskialueiksi vesistötulvariskien perusteella. Kemin kaupungin alue ehdotetaan nimettäväksi merenpinnan noususta aiheutuvan tulvariskin vuoksi ja alue on uusi merkittävä tulvariskialue Lapissa.

Lapin ELY-keskuksen ehdotuksen perusteella maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet ja asettaa niille tulvaryhmät 22.12.2018 mennessä. Merkittävien tulvariskialueiden tulvavaara- ja tulvariskikartat päivitetään vuoden 2019 aikana ja tulvariskien hallintasuunnitelmat vuoden 2021 loppuun mennessä.

Tarkistetut tulvariskien alustavat arvioinnit vesistö- ja meritulville

Vähäisessä määrin Lapin aluetta koskevat lisäksi seuraavat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa laaditut tulvariskien alustavat arvioinnit: Kuivajoki, Iijoki ja Koutajoki ja Vienan Kemin latvavesistö. Näiden vesistöalueiden osalta kuulemisaineistot löytyvät Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen sivuilta.

Kuulutus ja kuulemisaineisto 9.4-9.7.2018

Vuonna 2011 laadittu tulvariskien alustava arviointi

Maa- ja metsätalousministeriö nimesi vuonna 2011 Lapin ELY-keskuksen ehdotuksen mukaisesti Lapin alueelle viisi merkittävää tulvariskialuetta: Rovaniemen kaupunki, Kittilän kirkonkylä, Kemijärven keskusta, Ivalon taajama ja Tornion kaupunki. Lapin kunnat eivät nimenneet merkittäviä hulevesitulvariskialueita. Arvioinnin jälkeen Kemijoen, Tornionjoen-Muonionjoen ja Ivalojoen vesistöalueille on laadittu tulvariskien hallintasuunnitelmat, jotka löytyvät osoitteesta: www.ymparisto.fi/tulvat >tulvariskien hallinta >tulvariskien hallinnan suunnittelu.

Ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi oli julkisesti nähtävillä 1.4. - 30.6.2011. Kuulemisesta saatiin yhteensä 19 lausuntoa ja mielipidettä. Ehdotusta tarkistettiin näiden perusteella. Maa- ja metsätalousministeriö nimesi merkittävät tulvariskialueet tarkistetun ehdotuksen mukaisesti.

Vuonna 2011 laaditut tulvariskien alustavat arvioinnit

Tulvariskien hallinnan koordinointiryhmän muistio 22.12.2010

Vähäisessä määrin Lapin aluetta koskevat lisäksi seuraavat tulvariskien alustavat arvioinnit:

Julkaistu 31.10.2018 klo 15.10, päivitetty 9.4.2019 klo 13.28

Julkaisija: