Tulvariskien alustava arviointi, vesistötulvat - Pohjois-Savo

Kuuleminen merkittävistä tulvariskialueista päättyi 9.7.2018

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut arvionsa vesistöjennoususta aiheutuvista tulvariskialueista Pohjois-Savon alueella. Pohjois-Savon maakunnan alueella ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia maankäytössä, vesistöissä tai ilmastoennusteissa jotka muuttaisivat vuoden 2011 arviota merkittävistä tulvariskialueista. Pohjois-Savon ELY-keskus ei ehdottanut nimettäväksi vesistöalueilta merkittäviä tulvariskialueita. Ehdotus on ollut kuultavana alueen kunnissa 9.4.2018 – 9.7.2018.
Yhteenveto kuulemisen aikana saadusta palautteesta. Saadun palautteen pohjalta tarkistettujen ehdotusten perusteella nimetään 22.12.2018 mennessä Suomen merkittävät tulvariskialueet vuoteen 2024.

  Kuulutetut asiakirjat 9.4.2018 – 9.7.2018

  Huom! Jos pdf:n avaamisessa ilmenee ongelmia, kokeile toista selainta (esim. Internet Explorer) tai tallenna tiedosto ensin koneellesi ja avaa se Adobe Reader-ohjelmalla

  Yhteenveto vuonna 2011 toteutetusta tulvariskien arvioinnista

  ELY-keskuksen ehdotukset merkittäviksi tulvariskialueiksi olivat kuultavina 1.4.2011-30.6.2011. Kuulemisen aikana alueen kunnat, toiminnanharjoittajat ja kansalaiset saivat esittää mielipiteensä tulvariskialueista ja niiden nimeämisen perusteista. Kuulemissa saatiin yhteensä 17 lausuntoa. Lausunnonantajilla ei ollut huomautettavaa ehdotukseen, joten ELY-keskuksella ei ole ollut tarvetta muuttaa ehdotustaan merkittävistä tai muista tulvariskialueista.

  Vesistötulvariskien alustavan arvioinnin lisäksi alueen kunnat ovat arvioineet hulevesistä, eli sade- ja sulamisvesistä aiheutuvat tulvariskit taajamissa. Kuntien arvioinnin perusteella Pohjois-Savon alueella ei ole merkittäviä hulevesitulvariskialueita.

   

  Vuoden 2011 ehdotus Pohjois-Savon merkittäviksi tulvariskialueiksi

  Julkaistu 28.11.2013 klo 10.18, päivitetty 11.9.2018 klo 14.25