Tulvariskien alustava arviointi, vesistö- ja meritulvat - Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on tarkistanut arviot vesistö- ja meritulvariskeistä Pohjois-Pohjanmaalla. Arvioinnin perusteella ELY-keskus ehdottaa merkittäviksi tulvariskialueiksi kolmea aluetta: Alavieska-Ylivieska (Kalajoki), Pyhäjoen alaosa (Pyhäjoki) sekä Pudasjärven taajama (Iijoki). Näistä Pyhäjoen alaosa on vuoden 2011 jälkeen uusi ehdotettava merkittävä tulvariskialue. Lisäksi ELY-keskus on tulvariskien alustavassa arvioinnissa tunnistanut muita alueita, joiden ei ole kuitenkaan katsottu olevan merkittäviä tulvariskialueita. Näillä alueilla ELY-keskus huolehtii tarpeen mukaan muusta suunnittelusta tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi.

Kuuleminen tulvariskien arvioinnista päättyi 9.7.2018. Tältä sivulla saat edelleen käyttöösi kuulemisasiakirjat.

Syksyllä 2018 sivulle lisätään kooste saadusta palautteesta. Saadun palautteen perusteella tarkistettujen ehdotusten perusteella nimetään merkittävät tulvariskialueet 22.12.2018 mennessä.

Tulvariskien arviointiin liittyvät asiakirjat

Tausta-asiakirjat

Tulvariskien hallintasuunnitelmat

Tulvariskien alustavat arvioinnit vesistö- ja meritulville

*) arviointiraporttiin ei ole tullut muutoksia vuoden 2011 jälkeen

Tulvariskien arvioinnista kuultiin vuonna 2011

Maa- ja metsätalousministeriö on vuonna 2012 ELY-keskuksen ehdotuksen mukaisesti nimennyt merkittäviksi tulvariskialueiksi Kalajoen Alavieskan ja Ylivieskan välillä sekä Iijoen Pudasjärven keskustan alueella. Näille alueille on laadittu tarkennetut tulvavaarakartat hyödyntämällä uutta valtakunnallista korkeusmallia.  Lisäksi on kartoitettu tulvariskit kuntien ja kunkin alueen toimijoiden kanssa yhteistyönä. Tulvariskien ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi vesistöalueita tarkastellaan kokonaisvaltaisesti.

Vuonna 2011 laaditut tulvariskien alustavat arvioinnit

Julkaistu 2.9.2013 klo 13.32, päivitetty 13.9.2018 klo 9.47