Tulvariskien alustava arviointi, vesistö- ja meritulvat - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa

Kuuleminen merkittävistä tulvariskialueista päättyi 9.7.2018.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on arvioinut vesistöjen ja merenpinnan noususta aiheutuvat tulvariskit alueellaan. Tämän tulvariskien alustavan arvioinnin perusteella tehty ehdotus alueen merkittäviksi tulvariskialueiksi on ollut kuultavana 9.4.-9.7.2018

Ehdotuksen perusteella maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet ja asettaa niille tulvaryhmät 22.12.2018 mennessä. Merkittäville tulvariskialueille laaditaan tai päivitetään tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä koko vesistö- tai rannikkoalueen kattavat suunnitelmat tulvariskien hallitsemiseksi.

Tämän arvioinnin lisäksi alueen kunnat arvioivat hulevesistä, eli sade- ja sulamisvesistä aiheutuvat tulvariskit taajamissa.

Tausta-asiakirjat

Tulvariskien alustavat arvioinnit vesistö- ja meritulville:

Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan vesistöjen ja merenpinnan noususta aiheutuvat tulvariskit arvioitiin ensimmäisen kerran vuonna 2011. Maa- ja metsätalousministeriö nimesi 20.12.2011 merkittävät tulvariskialueet Lapuanjoen, Kyrönjoen ja Laihianjoen vesistöalueille.

Julkaistu 10.5.2019 klo 10.43, päivitetty 10.5.2019 klo 10.45