Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma

Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään toimenpiteet, joilla tulvista syntyviä riskejä voidaan ehkäistä ja vähentää.

Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman valmistelusta vastaa: Kymijoen vesistöalueen tulvaryhmä

Plan för hantering av översvämningsrisker i Kymmene älvs avrinningsområd

 

 

Julkaistu 18.12.2015 klo 17.11, päivitetty 3.2.2016 klo 11.01