Hamina-Kotka rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma

Ehdotus Haminan ja Kotkan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022-2027

Kuuleminen ehdotuksesta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi on  päättynyt 14.5.2021.

Sidosryhmillä ja kansalaisilla oli mahdollisuus esittää mielipiteensä ehdotuksesta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi sekä suunnitelman osana esitettävästä ympäristöselostuksesta 2.11.2020-14.5.2021. Kiitämme saadusta palautteesta!

Palaute käydään nyt läpi ELY-keskuksessa ja tulvaryhmässä ja palautteista laaditaan yhteenveto elokuun 2021 loppuun mennessä. Ehdotus tulvariskien hallintasuunnitelmaksi tarkastetaan palautteen pohjalta. Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy tulvariskien hallintasuunnitelmat joulukuussa 2021. Valmiit tulvariskien hallintasuunnitelmat julkaistaan 22.12.2021 mennessä tällä sivulla ja niistä tiedotetaan myös alueellisesti.

Haminan ja Kotkan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotus vuosille 2022–2027  valmisteltiin Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa yhdessä Haminan ja Kotkan rannikkoalueen tulvaryhmän kanssa.

Hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnalle asetettavat tavoitteet ja vaadittavat toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimenpiteillä tähdätään mm. kuntien, välttämättömyyspalveluita tuottavien yritysten, ja ympäristölle vaarallisia aineita käsittelevien toimijoiden valmiuden ja varautumisen edistämiseen sekä viranomaisten ja sidosryhmien välisen yhteistyön lisäämiseen ja tulvavaara-alueen asukkaiden tulvatietoisuuden ja tulviin varautumisen parantamiseen. Suunnitelmassa esitetään myös tulvasuojeluun liittyviä toimenpide- ja suunnittelutarpeita. Suunnitelmaan sisältyy ns. SOVA-lain (200/2005) mukaisesti laadittu ympäristöselostus.

Haminan ja Kotkan rannikkoalueen tulvaryhmä

Haminan-Kotkan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelman valmistelusta vastasi: Haminan ja Kotkan rannikkoalueen tulvaryhmä (pdf, 73 kt, päivitetty 2020)

Haminan ja Kotkan rannikkoalueen tulvaryhmän sivut avautuvat linkin takaa, sivulla mm. tulvaryhmän pöytäkirjat.

Lisätietoja ja taustamateriaalia

Tulvariskien hallinnan suunnittelun taustamateriaaliin voi tutustua osoitteessa:

Tulvakartat kaikilta kartoitetuilta alueilta löytyvät Tulvakarttapalvelusta:

Haminan ja Kotkan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021

Haminan ja Kotkan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021 hyväksyttiin maa- ja metsätalousministeriössä 18.12.2015.

 

Julkaistu 18.12.2015 klo 16.23, päivitetty 18.5.2021 klo 14.54