Maksetut tulvavahinkokorvaukset, vesistö- ja meritulvat

Pitkän aikavälin kehitys:
Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamista vahingoista maksetut korvaukset eivät ole kasvaneet, mutta aikasarja on liian lyhyt tilastollisesti harvinaisen sääriskin kuvaamiseen.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Vuosien välinen vaihtelu on suurta. Siirtyminen valtion korvauskäytännöstä vakuutusyhtiöiden korvaamiin vahinkoihin on tuonut muutoksia indikaattoriin.
Suhteessa tavoitteisiin:
Tavoitteena on, että poikkeuksellisista tulvista maksetut vahinkokorvaukset vähenesivät ja tulviin varauduttaisiin muilla keinoin ennakoivasti. Korvausjärjestelmää tarvitaan silti.

Vakuutusyhtiöiden maksamat korvaukset kuvaa tulvista aiheutuneiden rakennus- ja irtaimistovahinkojen taloudellista suuruutta yksityishenkilöille. Vuoteen 2013 asti valtio maksoi korvaukset. Vuodesta 2014 korvaukset on maksettu koti- ja kiinteistövakuutukseen sisältyvän tulvaturvan kautta, joka on suurella osalla asukkaista, mutta korvaa vain poikkeuksellisista tulvista (n. 2 %, 1/50a) aiheutuvat vahingot. Tiedot saatiin vakuutusyhtiöltä kerran vuodessa kunkin tulvatyypin osalta vuoteen 2015 saakka. Tämän jälkeen tulvatyyppejä ei ole enää eritelty toimitetuissa tiedoissa. Näin ollen tätä sivua ei ole enää ylläpidetty. Katso uusimmat tiedot sivulta: Maksetut tulvavahinkokorvaukset, vesistö-, meri- ja hulevesitulvat.

 

Maksetut tulvavahinkokorvaukset, vesistö- ja meritulvat
Maksetut tulvavahinkokorvaukset vesistö- ja meritulvista. Vuosien 2016-2018 tietoja ei ol vielä saatu tilastoitua.

Valtio maksoi vuoteen 2013 asti korvauksia vain vesistötulvista aiheutuneista rakennusvahingoista. Vakuutusyhtiöiden maksamia korvauksia on mukana vuodesta 2010 alkaen, sisältäen myös meritulvat ja korvaukset irtaimistolle. Myös valtion ja vakuutusyhtiöiden korvausperusteissa on eroja (5 %, 1/20a vuoteen 2013 asti ja 2%, 1/50a vuodesta 2014). Aikasarja on liian lyhyt harvinaisten tulvien aiheuttamien vahinkojen trendin tunnistamiseen, mutta sen perusteella voidaan tunnistaa tulvien satunnainen luonne.
 

Huomioitavaa

Indikaattoreiden arvoihin sisältyy muutamia epävarmuuksia, jotka on hyvä ottaa huomioon niiden tulkinnassa. Seuraavat asiat voivat muuttaa indikaattoreiden arvoa:

  • Tulvavahinkojen korvausperusteiden muuttuminen valtion korvausjärjestelmästä vakuutuspohjaiseen järjestelmään siirryttäessä: poikkeuksillisen tulvan määritelmä 1/20a -> 1/50a, korvattavien tulvien laajeneminen vesistötulvista meri- ja hulevesitulviin, rakennusvahinkojen lisäksi irtaimistovahingot.
  • Julkisten rakennusten ja kiinteistöjen vahinkokorvaukset eivät sisälly aineistoon.

 

Lähteet:

Julkaistu 24.9.2021 klo 0.17, päivitetty 24.9.2021 klo 0.30