Olenko tulvariskialueella?

Tulva-alueista on laadittu tulvakarttoja, joissa esitetään tulvavaara-alue eri tulvan todennäköisyyksillä. Asuinrakennukset tulisi sijoittaa vähintäänkin niin korkealle, että tulva nousee alueelle keskimäärin vain kerran sadassa vuodessa (harvinainen tulva, 1 % vuotuinen todennäköisyys).

Tulvakartat kattavat vain osan Suomesta. Lisäksi tulva-alueista on saatavilla mm. kokemusperäistä tulvatietoa. Näitä on koottu vesistö- ja merialueittain tulvariskien alustaviin arviointeihin. Suomeen on nimetty vuosiksi 2018-2024 ELY-keskuksien arvioiden perusteella 22 aluetta joilla tulvariski on suurin. Näistä alueista 17 sijaitsee sisämaassa vesistöjen varsilla ja viisi merenrannikolla. Lisäksi tunnistettiin muita tulvariskialueita. On syytä muistaa, että vahingollisia seurauksia aiheuttavia tulvia voi sattua myös näiden alueiden ulkopuolella.

Jos kiinteistösi sijaitsee tulvavaara-alueella tai sen läheisyydessä, on erityisen tärkeätä varautua omatoimisesti tulviin jo etukäteen.

 

Merkittävät_tulvariskialueet_2018_kartta
 


Lisätietoja

Kehitysinsinööri Juha Aaltonen ja Antti Parjanne, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Olenko tulvariskialueella - Uusimaa

Uudenmaan maakunta on tulvaherkkää aluetta, koska vesistöissä on vähän tulvia tasoittavia järvialtaita ja säännöstelyjä. Tulviminen aiheuttaa säännöllisesti vahinkoa tulvaherkillä alueilla sijaitseville pelloille ja alaville rakennuksille. Varsinkin kesätulvista voi seurata suurta vahinkoa viljelyksille. Tulviminen voi aiheuttaa poikkeusjärjestelyitä myös liikenteessä veden katkaistessa kulkuväyliä.

Tulvariski on paikoin merkittävä myös Uudenmaan loivarantaisilla ja tiheään asutuilla rannikkoalueilla. Suomenlahden erikoisuutena on muihin merialueisiin nähden suuri vedenpinnan korkeusvaihtelu. Helsingin, Espoon ja Loviisan rannikkoalueet onkin nimetty merkittäviksi tulvariskialueiksi, joille on tehty erityiset tulvariskien hallintasuunnitelmat. Lisätietoa tulvariskien hallinnan suunnittelusta löytyy sivun vasemmassa reunassa olevasta linkistä "Tulvariskien hallinta".

Julkaistu 6.9.2013 klo 14.33, päivitetty 3.8.2017 klo 13.59
Julkaistu 2.7.2013 klo 10.09, päivitetty 18.1.2019 klo 16.24