Olenko tulvariskialueella?

Tulva-alueista on laadittu tulvakarttoja, joissa esitetään tulvavaara-alue tulvan eri todennäköisyyksillä. Tulvakartalta näkyy, mitkä alueet ovat tulvavaarassa erisuuruisilla tulvilla. Kartat eivät suoraan kerro, mitkä rakennukset kastuvat, koska rakennusten perustamiskorkeus- ja kellaritiedot puuttuvat järjestelmästä. On myös mahdollista, että tulvavaara-alueen ulkopuolella sijaitsevien rakennusten kellarikerros voi kastua. Asuinrakennukset tulisi sijoittaa vähintäänkin niin korkealle, että tulva nousee alueelle keskimäärin vain kerran sadassa vuodessa (harvinainen tulva, 1 % vuotuinen todennäköisyys).

Tulvakartat kattavat vain osan Suomesta. Lisäksi tulva-alueista on saatavilla mm. kokemusperäistä tulvatietoa. Näitä on koottu vesistö- ja merialueittain tulvariskien alustaviin arviointeihin. Suomeen on nimetty vuosiksi 2018-2024 ELY-keskuksien arvioiden perusteella 22 aluetta joilla tulvariski on suurin. Näistä alueista 17 sijaitsee sisämaassa vesistöjen varsilla ja viisi merenrannikolla. Lisäksi tunnistettiin muita tulvariskialueita. On syytä muistaa, että vahingollisia seurauksia aiheuttavia tulvia voi sattua myös näiden alueiden ulkopuolella.

Jos kiinteistösi sijaitsee tulvavaara-alueella tai sen läheisyydessä, on erityisen tärkeätä varautua omatoimisesti tulviin jo etukäteen.

 

Merkittävät_tulvariskialueet_2018_kartta
 


Lisätietoja

Kehitysinsinööri Juha Aaltonen ja Antti Parjanne, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Olenko tulvariskialueella - Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan länsiosa on vähäjärvistä ja maastoltaan varsin tasaista. Virtaaman ja vedenkorkeuden vaihtelut ovat suuria ja tulvat rajuja. Kevään sulamisvesistä aiheutuu jonkin asteisia tulvia lähes joka vuosi. Eräissä vesistöissä ongelmana ovat jääpatotulvat sekä hyytötulvat ja viime vuosina on koettu taajamissa äkillisiä rankkasateiden aiheuttamia hulevesitulvia.

 
 
 
 
 

Merkittävät tulvariskialueet Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaalla on nimetty kolme merkittävää tulvariskialuetta, Pudasjärvi Iijoen varrella, Ylivieskan ja Alavieskan välinen osuus Kalajoessa sekä Pyhäjoen suistoalue sekä taajama. Muita tulvariskialueita on tunnistettu Lestijoen, Kalajoen, Pyhäjoen, Siikajoen, Oulujoen sekä Kiiminkijoen valuma-alueilla.

 

Pohjois-Pohjanmaan tulvariskialueet
Pohjois-Pohjanmaan tulvariskialueet.
Julkaistu 4.10.2013 klo 13.14, päivitetty 26.6.2019 klo 12.46
Julkaistu 2.7.2013 klo 10.09, päivitetty 8.5.2020 klo 7.10