Olenko tulvariskialueella?

Tulva-alueista on laadittu tulvakarttoja, joissa esitetään tulvavaara-alue eri tulvan todennäköisyyksillä. Asuinrakennukset tulisi sijoittaa vähintäänkin niin korkealle, että tulva nousee alueelle keskimäärin vain kerran sadassa vuodessa (harvinainen tulva, 1 % vuotuinen todennäköisyys).

Tulvakartat kattavat vain osan Suomesta. Lisäksi tulva-alueista on saatavilla mm. kokemusperäistä tulvatietoa. Näitä on koottu vesistö- ja merialueittain tulvariskien alustaviin arviointeihin. Suomeen on nimetty vuosiksi 2018-2024 ELY-keskuksien arvioiden perusteella 22 aluetta joilla tulvariski on suurin. Näistä alueista 17 sijaitsee sisämaassa vesistöjen varsilla ja viisi merenrannikolla. Lisäksi tunnistettiin muita tulvariskialueita. On syytä muistaa, että vahingollisia seurauksia aiheuttavia tulvia voi sattua myös näiden alueiden ulkopuolella.

Jos kiinteistösi sijaitsee tulvavaara-alueella tai sen läheisyydessä, on erityisen tärkeätä varautua omatoimisesti tulviin jo etukäteen.

 

Merkittävät_tulvariskialueet_2018_kartta
 


Lisätietoja

Kehitysinsinööri Juha Aaltonen ja Antti Parjanne, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Olenko tulvariskialueella? - Lappi

Merkittävät tulvariskialueet Lapissa

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on arvioinut vesistöjen ja merenpinnan noususta aiheutuvat tulvariskit Lapin alueella ensimmäisen kerran vuonna 2011 ja arviointi on tarkistettu vuonna 2018. Tässä arvioinnissa on mm. kuvattu alueen vesistöt tai merenrannikko, kerätty tiedot esiintyneistä tulvista ja niistä aiheutuneista tulvavahingoista sekä arvioitu tulvariskejä. Tarkistetun arvioinnin perusteella Lapin ELY-keskus on ehdottanut merkittäviksi tulvariskialueiksi seuraavat kuusi aluetta:

 • Rovaniemi
 • Kittilä
 • Kemijärven keskusta
 • Tornion kaupunki
 • Ivalon taajama
 • Kemin kaupunki (meritulva)

Lisätietoa tulvariskien vesistöaluekohtaisesta alustavasta arvioinnista Lapin alueelta löytyy täältä:

Lapin tulvariskialueet kartta 2018
 Lapin merkittävät tulvariskialueet vesistöalueittain.

Lapin alueen tulvakartat

Tulvavaara- ja tulvariskikarttoja on laadittu Lapissa seuraaville alueille:

 • Rovaniemi
 • Kittilä
 • Ounasjoki välillä Rovaniemi-Raattama
 • Kemijärvi
 • Tornio
 • Tornionjoen alaosa
 • Ivalo
 • Simojoki
 • Nuorgam

Ajantasaiset tulvavaara- ja tulvariskikartat ovat katseltavissa tulvakarttapalvelussa.

Tulvavaarakartat (tulvatoistuvuudet 1/20a, 1/50a ja 1/100a) ovat katseltavissa myös vesistöennusteiden yhteydessä.

 

Julkaistu 7.11.2018 klo 10.31, päivitetty 7.11.2019 klo 13.10
Julkaistu 2.7.2013 klo 10.09, päivitetty 18.1.2019 klo 16.24