Olenko tulvariskialueella?

Tulva-alueista on laadittu tulvakarttoja, joissa esitetään tulvavaara-alue eri tulvan todennäköisyyksillä. Asuinrakennukset tulisi sijoittaa vähintäänkin niin korkealle, että tulva nousee alueelle keskimäärin vain kerran sadassa vuodessa (harvinainen tulva, 1 % vuotuinen todennäköisyys).

Tulvakartat kattavat vain osan Suomesta. Lisäksi tulva-alueista on saatavilla mm. kokemusperäistä tulvatietoa. Näitä on koottu vesistö- ja merialueittain tulvariskien alustaviin arviointeihin. Suomeen on nimetty vuosiksi 2018-2024 ELY-keskuksien arvioiden perusteella 22 aluetta joilla tulvariski on suurin. Näistä alueista 17 sijaitsee sisämaassa vesistöjen varsilla ja viisi merenrannikolla. Lisäksi tunnistettiin muita tulvariskialueita. On syytä muistaa, että vahingollisia seurauksia aiheuttavia tulvia voi sattua myös näiden alueiden ulkopuolella.

Jos kiinteistösi sijaitsee tulvavaara-alueella tai sen läheisyydessä, on erityisen tärkeätä varautua omatoimisesti tulviin jo etukäteen.

 

Merkittävät_tulvariskialueet_2018_kartta
 


Lisätietoja

Kehitysinsinööri Juha Aaltonen ja Antti Parjanne, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Olenko tulvariskialueella? - Häme

Hämeen ELY-keskuksen alueella merkittäväksi tulvariskialueeksi on nimetty Riihimäen kaupungin keskusta. Lisäksi tulvia esiintyy lähinnä Loimijoella, Porvoonjoen yläosassa ja Vanajaveden yläpuolisessa vesistössä, mm. Puujoella. Rankkasateiden aiheuttamia tulvia kaupunkialueilla on esiintynyt Riihimäellä, Lahdessa ja Hämeenlinnassa.

Riihimäen keskustalle on laadittu kiinteistön tulvaturvallisuusopas, joka antaa tietoa siitä, mitä tulisi huomioida ja miten toimia ennen tulvaa, tulvan aikana ja sen jälkeen.

 

Julkaistu 19.9.2013 klo 8.30, päivitetty 6.5.2019 klo 12.52
Julkaistu 2.7.2013 klo 10.09, päivitetty 18.1.2019 klo 16.24