Tulvien esiintyminen - Kaakkois-Suomi

Kaakkois-Suomessa tulvien esiintyminen liittyy yleensä keväällä lumien sulamiseen tai talvella hyyteen muodostumiseen. Ilmastonmuutoslaskemien mukaan Kymijoen tulvien ennakoidaan kasvavan tulevaisuudessa. Erityisesti hyydetulvien riski kasvaa talven virtaamien kasvaessa ja jääkannen synnyn myöhentyessä. Itämeren rannikokolla vedenkorkeuden muutokset aiheutuvat kovista tuulista, ilmanpaine-eroista sekä Itämeren vedenpinnan edestakaisesta ominaisheilahtelusta, seichestä.  Pahan merivesitulvatilanteen edellytys on aina usean tekijän summa. Rannikkoalueella tulvariskin arvioidaan kasvavan vain lievästi ilmastonmuutoksen toteutuessa.

Julkaistu 17.9.2013 klo 13.18, päivitetty 28.5.2019 klo 11.17