Tulvakarttoja - päivitykset

Tälle sivulle on koottu tulvakarttapalvelun päivitykset vuoden 2014 alusta alkaen uusimmasta vanhimpaan. Tulvariskiruudut (asukaslukuruudut) ja tulvan peittämät tiet päivitetään jokaisen tulvakartoitetun alueen osalta kunkin päivityserän yhteydessä perustuen uusimpiin lähtötietoihin. Tulvariskikohteita päivitetään jatkuvasti.

30.11.2021

Kainuun tulvakartat on päivitetty ja uusiakin on julkaistu. Pohjois-Savon järviltä on julkaistu useita uusia tulvakarttoja. Perniönjoen tulvakartta on julkaistu uutena. Pyhäjoen ja Tornion tulvakartat on päivitetty. Tänä vuonna valmistuneet Kittilän penkereillä tulvasuojellut alueet on päivitetty karttoihin. Helsingin ja Espoon sekä Kemin tulvakarttoihin on korjattu rakentamisen myötä havaittuja virheitä. Riskiaineistot on päivitetty perustuen vuoden 2020 RHR:ään ja Digiroadiin.

8.3.2021

Tulvakarttapalvelun ArcGIS Online pilvipohjainen varapalvelu on päivitetty. Palvelu sisältää vain perusskenaarioiden tulvakartoitettujen alueiden rajaukset, tulvakarttoja vastaavat vedenkorkeudet sekä tulvavaaravyöhykkeet toistuvuuksilta 1/20a...1/1000a vesistö- ja meritulvien osalta tiilitettynä mittakaavatasoille 1:7 740 457...1:7 559. Päivitys vastaa ESRI:n uutta taustakarttojen tiilitysskeemaa. Varsinaisesta Tulvakarttapalvelusta ovat saatavilla tulvariskitiedot (tulvariskiruudut ja -kohteet sekä tulvan peittämät tiet), pienemmät tulvat (1/2a...1/10a) sekä erikoisskenaariot.

1.12.2020

Palveluun lisättiin uusina tulvakartoituksina: Enäjärvi, Livojoki, Puula&Vahvajärvi (korvasi vanhat Hirvensalmi ja Kangasniemi) ja Pyhäjoen Joutenniva-Haapajärvi. Päivittyneitä kartoituksia: Kemijärvi, Keuruu, Maalahdenjoki (lisätty 1/20a) ja Tornionjoki (lisätty Ruotsin kartoituksia erikoisskenaarioiksi). Havaittuihin tulva-alueisiin tutkasatelliittikuvista tulkitut tulva-alueet kevättulvilta 2020 Livojoelta, Pudasjärveltä, Muoniosta ja Kolarista. Riskiaineistot perustuvat vuoden 2019 RHR:ään ja Digiroadiin. Havaitut tulva-alueet ja patojen vahingonvaara-alueet löytyvät jatkossa vain laajasta palvelusta. Uutena taustakarttana on käytettävissä nyt maastokartta.

12.4.2020

Tulvakarttapalvelun ArcGIS Online pilvipohjainen varapalvelu on päivitetty. Se on riippumaton SYKEn paikkatietoinfrastruktuurin ja tietojärjestelmien toiminnasta. Palvelu sisältää vain perusskenaarioiden tulvakartoitettujen alueiden rajaukset, tulvakarttoja vastaavat vedenkorkeudet sekä tulvavaaravyöhykkeet toistuvuuksilta 1/20a...1/1000a vesistö- ja meritulvien osalta tiilitettynä mittakaavatasoille 1:800 000...1:5 000. Tulvariskitiedot (tulvariskiruudut ja -kohteet sekä tulvan peittämät tiet), pienemmät tulvat (1/2a...1/10a) sekä erikoisskenaariot ovat saatavilla vain varsinaisesta Tulvakarttapalvelusta. Myös vesi.fi-karttapalvelun yleistetyt tulvavaara-alueet (1/20a ja 1/100a tulvat) on nyt päivitetty uusimpiin.

20.12.2019

Tulvakarttapalvelua päivitettiin siten, että se toimii paremmin mobiililaitteilla. Nyt kartalla liikkuminen ja zoomailu on mahdollista myös Android 9:llä Chromea käytettäessä. Paikannusta ei kuitenkaan otettu vielä käyttöön.

Uudistuksena kohteiden ominaisuustietoja, esim. tulvakarttoja vastaavia vedenkorkeuksia, kysellään nyt suoraan kohdetta klikkaamalla ilman erillisen työkalun valitsemista. Perusskenaarioissa (erilliset meri- ja vesistötulvat, avovesitilanne) näytetään vedenkorkeuksista 2D-mallinnetuilla alueilla infoviivojen sijasta infopisteet. Järvien tulvakartoituksia vastaavat vedenkorkeudet saa nyt selville suoraan kartoitettua aluetta napsauttamalla.

Myös viimeisen vuoden aikana valmistuneet erikoisskenaariot on nyt lisätty palveluun. Usealta alueelta julkaistiin tulvakarttoja erisuuruisten vesistö- ja meritulvien yhteisvaikutuksesta (Kyrönjoki, Laihianjoki, Lapväärtinjoki, Maalahdenjoki ja Temmesjoki). Saimaalta puolestaan julkaistiin erikoisskenaarioina ilmastonmuutoksen vaikutuksen huomioivia tulvakarttoja.

26.11.2019

Rannikon merkittävien tulvariskialueiden meritulvakartat (Hamina&Kotka, Loviisa, Helsinki&Espoo ja Turku) sekä Pori päivitettiin uutta/ajantasaistettua maanpinnan korkeusmallia käyttäen. Kokonaan uusia kartoituksia julkaistiin seuraavilta alueilta: Lapväärtinjoki, Laihianjoki, Kyrönjoen suisto, Loviisanjoki, Maalahdenjoki ja Temmesjoki. Kemijärven kartoitusta laajennettiin.

Merkittävien tulvariskialueiden lisäksi palvelussa on nyt esitetty myös muiden tulvariskialueiden rajaukset. Erikoisskenaariot päivitetään lähiaikoina. Merkittävien tulvariskialueiden riskikohteiden päivitys on parhaillaan käynnissä. Tulvakarttapalvelu tullaan päivittämään joulukuun alkupuoliskoon mennessä uuteen versioon, jolloin se toimii paremmin myös mobiililaitteilla.

28.5.2019

Palveluun lisättiin uutena Loimijoen tulvakartta. Kiiminkijoen ja Rovaniemen tulvakartat päivitettiin. Temmesjoen tulvakartta poistettiin virheiden takia - uusi kartoitus alueelta julkaistaan syksyllä 2019.

26.3.2019

Lisätty havaittuihin tulva-alueisiin uutena seuraavat satelliittikuvista tulkitut tulva-alueet: Espoonjoen tulva-alue 2017, Etelä-Pohjanmaan tulva-alue 2018 ja Tornion tulva-alue 2018.

20.12.2018

Päivitetty karttapalveluun MMM:n 20.12.2018 nimeämät vesistö- ja meritulvien merkittävät tulvariskialueet. Lisätietoja: Vesistö- ja meritulvien tulvariskien alustava arviointi.

11.12.2018

Palveluun lisättiin uutena tulvakarttoja Iso-Kulovedeltä (korvasi Vammalan), Punkalaitumenjoelta, Pyhäjoelta (Kulju-Hirsiperä) sekä Ylä-Saimaalta (korvasi Liperin). Simojoen tulvakartta päivitettiin. Salon ja Ala-Saimaan tulvakartoista korjattiin työmaiden aiheuttamia virheitä. Helsingin (Vartiokylänlahti) ja Loviisan karttoihin puolestaan korotettiin tulvasuojelun tasoa.

9.10.2018

Silverlightistä on vanhentuneena tekniikkana luovuttu. Tulvakarttapalvelu, myös laaja versio (sis. myös erikoisskenaariot), perustuu nyt HTML5-tekniikkaan. Kaikkia palveluita voidaan nyt käyttää myös mobiililaitteilla. Erikoisskenaarioihin on lisätty uutena valtakunnallinen karttataso kartoitetuista alueista

11.1.2018

  • muutettu meritulvakarttojen vedenkorkeusviivat näkymään myös pienemmällä mittakaavalla
  • lisätty meritulvakartoille merkittäviä tulvariskialueita lukuun ottamatta huomautus, että riskikohteita ei ole kartoitettu
  • muutettu linkkien järjestystä aloitussivulla: ensin perusversio (HTML5), sitten laajempi versio (Silverlight)

28.11.2017

Palveluun lisättiin uutena koko Suomen rannikkoalue, Ounasjoen ala- ja yläosa, Malisjoki, Temmesjoki sekä Ala-Saimaa. Rannikkoalueen tulvakartta on yleispiirteinen (ei rakennuskohtaiseen tarkasteluun). Se on määritetty interpoloimalla Ilmatieteenlaitoksen mareografeille määrittämät vedenkorkeudet rantaa vasten kohtisuoraan piirrettyjen vedenkorkeusviivojen välille. Ala-Saimaan tulvakartta korvasi useita yksittäisiä tulvakartoituksia (Imatra, Kerimäki, Lappeenranta, Mikkeli, Punkaharju, Puumala, Ristiina ja Sulkava). Joitakin tulvakartoituksia korjailtiin esim. työmaiden aiheuttamien virheiden johdosta (Helsinki, Turku ja Jyväskylä).

12.9.2017

Havaitut tulva-alueet julkaistiin suppeammassa tulvakarttapalvelussa tulva- ja tulkintakohtaisina karttatasoina. Aikaisemmin ne olivat saatavilla vuosittaisina karttatasoina. Nyt samasta tulvasta voi olla saatavilla useita eri karttatasoja, jos siitä on tulkittu tulva-alueet useista eri satelliitti- ja ilmakuvista. Lisätietoja metatiedoista.

13.12.2016

Suppeammassa html5-palvelussa näytetään nyt uutena karttataso (keltainen) kartoituksiin liittyvistä huomioista (tulossa myös täysversioon). Ko. karttatasolle voidaan päivittää jatkuvasti esim. kartoituksissa havaittuja virheitä kuten rakennusmonttujen takia virheellisesti muodostuneita tulva-alueita ennen kuin ne ehditään korjaamaan aineistoon. Selitteen saa näkyviin kohteen tiedot –painikkeella.

29.11.2016

Palveluun lisättiin uutena Närpiönjoen ja Vuoksen tulvakartat. Lisäksi useita yleispiirteisiä tulvakarttoja päivitettiin yksityiskohtaisiksi (Pohjois-Pohjanmaalta Haapaveden taajama, Oulainen, Pattijoen alaosa ja Pyhäjoen Pyhäjärvi sekä Pirkanmaalta perusskenaarioista Iso-Längelmävesi, Iso-Tarjannevesi ja Kyrösjärvi sekä erikoisskenaarioista Näsijärvi, Mahnalanselän-Kirkkojärvi ja Keurusselkä). Jyväskylässä korjattiin työmaamontun aiheuttamat virheelliset tulva-alueet.

Tulvakarttapalvelussa näytetään nyt oletuksena huomautusteksti, jos tulvariskikohteita ei ole kartoitettu tarkastellulta alueelta vesistötulvien osalta (tulossa myös muille skenaarioille). Tekstin saa poistettua tulvakartoittamaton alue -karttatasoryhmän kautta. Suppeammassa palvelussa (html5) karttatasoa ei vielä toistaiseksi pysty sammuttamaan ts. huomautus näytetään aina.

18.10.2016

Tulvakarttapalvelun suppeaan, myös mobiilikäyttöön tarkoitettuun versioon sekä englanninkieliseen palveluun on tehty sovelluspäivitys. Käyttöliittymä on pyritty säilyttämään mahdollisimman samanlaisena, jatkossa tulvaskenaariot valitaan kuitenkin valintaruutujen sijasta valintapainikkeilla (vain yksi toistuvuus voi olla valittuna kerrallaan), minkä pitäisi nopeuttaa palvelun käyttöä. Päivityksen myötä myös uusia ominaisuuksia on saatu käyttöön, esim. tulostamisen esikatselua on parannettu. Kaikki vanhemman version toiminnallisuudet eivät ole vielä käytössä, mutta niitä lisätään palveluun mahdollisimman pian.

14.10.2015

Edellisen viikon päivitys viimeisteltiin lisäämällä erikoisskenaarioihin (muut tulvavaara- ja tulvariskikartat) Pyhäjoen alaosalle useita pengermurtumasta aiheutuvien tulvien tulvakarttoja sekä kevään 2013 jääpatotulvan mallinnus. Taustakarttavaihtoehdoksi lisättiin peruskartta.

6.10.2015

Palveluun lisättiin uutena:

  • Tuusulanjärven tulvakartta,
  • Espoon Pitkäjärven tulvakartta ja
  • Kiiminkijoen tulvakartta (korvasi Kiimingin tulvakartan) sekä
  • Pyhäjoen alaosan tulvakartta (korvasi seuraavat: Pyhäjoen tulvakartta, Merijärven Kalaputaan alueen tulvakartta ja Merijärven taajaman tulvakartta)

Lisäksi seuraavia karttoja päivitettiin:

  • Helsingin ja Espoon meritulvakartta,
  • Turun ja Raision meritulvakartta ja
  • Huittisten tulvakartta.

Näiden osalta korjailtiin laserkeilauksen aikaisten työmaamonttujen yms. aiheuttamia virheellisiä tulvavaara-alueita. Myös Porin tulvakartan tulvasuojeltua aluetta päivitettiin. Savonlinnan tulvariskikartta valmistui elokuussa.

Palveluun on korjattu työmaamontusta aiheutunut virheellinen tulva-alue Jyväskylän Lutakossa (tulvakartat 1/20a-1/100a). Korjausta ei ole vielä tehty muualle kuin tulvakarttapalveluun.

31.3.2015

Palveluun lisättiin Kimojoen ja Lamujoen tulvakartat sekä useita havaittuja tulva-alueita Pohjois-Pohjanmaalta. Iisalmen, Mikkelin ja Vantaanjoen tulvakarttoja päivitettiin.

30.9.2014

Seuraavat tulvakartat päivitettiin: Hiidenvesi, Joensuu, Lapväärtti, Lohjanjärvi, Savonlinna, Tornionjoen alaosa, Uudenmaan rannikkoalue ja Vammala. Lisäksi Pirkanmaan järviltä lisättiin uutena useita kartoituksia:

25.3.2014

Palveluun lisättiin Lapväärtin ja Siikajoen tulvavaarakartat. Tulvariskikartta Siikajoelta valmistui syyskuussa, Lapväärtistä marraskuussa.

21.1.2014

Tulvakarttapalvelu avattiin. Palvelussa julkaistiin ELY-keskusten vuonna 2013 laatimat tulvavaara- ja tulvariskikartat 21 merkittävältä tulvariskialueelta. Lisäksi saatavilla oli tulvavaarakartat noin 80 muulta alueelta sekä patojen tulvavaara-alueita.

Julkaistu 6.10.2015 klo 15.19, päivitetty 2.12.2021 klo 0.01

Aihealue: