Olenko tulvariskialueella? - Lappi

Merkittävät tulvariskialueet Lapissa

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on arvioinut vesistöjen ja merenpinnan noususta aiheutuvat tulvariskit Lapin alueella ensimmäisen kerran vuonna 2011 ja arviointi on tarkistettu vuonna 2018. Tässä arvioinnissa on mm. kuvattu alueen vesistöt tai merenrannikko, kerätty tiedot esiintyneistä tulvista ja niistä aiheutuneista tulvavahingoista sekä arvioitu tulvariskejä. Tarkistetun arvioinnin perusteella Lapin ELY-keskus on ehdottanut merkittäviksi tulvariskialueiksi seuraavat kuusi aluetta:

 • Rovaniemi
 • Kittilä
 • Kemijärven keskusta
 • Tornion kaupunki
 • Ivalon taajama
 • Kemin kaupunki (meritulva)

Lisätietoa tulvariskien vesistöaluekohtaisesta alustavasta arvioinnista Lapin alueelta löytyy täältä:

Lapin tulvariskialueet kartta 2018
 Lapin merkittävät tulvariskialueet vesistöalueittain.

Lapin alueen tulvakartat

Tulvavaara- ja tulvariskikarttoja on laadittu Lapissa seuraaville alueille:

 • Rovaniemi
 • Kittilä
 • Ounasjoki välillä Rovaniemi-Raattama
 • Kemijärvi
 • Tornio
 • Tornionjoen alaosa
 • Ivalo
 • Simojoki
 • Nuorgam

Ajantasaiset tulvavaara- ja tulvariskikartat ovat katseltavissa tulvakarttapalvelussa.

Tulvavaarakartat (tulvatoistuvuudet 1/20a, 1/50a ja 1/100a) ovat katseltavissa myös vesistöennusteiden yhteydessä.

 

Julkaistu 7.11.2018 klo 10.31, päivitetty 7.11.2018 klo 12.23

Julkaisija: