Miten varaudun tulviin ja mitä teen tulvatilanteessa?

Miten varaudun tulviin etukäteen? taskulamppu_versio2-valmis.jpg

 • Selvitä etukäteen, miten tulva on alueella ennen käyttäytynyt tai miten sen oletetaan tulvatilanteessa leviävän. Apuna voit käyttää tulvakarttoja.
 • Seuraa tiedotusvälineistä tulvatiedotusta.
 • Tarkista vakuutuksesi vakuutusehdot tulvavahinkojen varalta.elintarvikkeet_valmis_crop.jpg
 • Tutustu rakennuksen pelastussuunnitelmaan.
 • Hanki elintarvikkeita, juomavettä, ensiaputarvikkeita, pattereilla toimiva radio, taskulamppu, varaparistoja, kumisaappaat ja vedenpitäviä säkkejä. Lataa matkapuhelimet.
 • Suunnittele mihin voisit rakentaa talosi suojaksi tilapäisen penkereen esim. hiekkasäkeistä.
 • Hanki hiekkaa, säkkejä ja muovia penkereeseen tai talon alaseinän peittämiseksi muovilla.
 • Hanki pumppu tai varaa mahdollisuus sellaisen käyttämiseen, jotta voit tarvittaessa pumpata vettä suojapenkereen sisäpuolelta tai talosi kellarista. Perehdy pumpun käyttöön.
 • Selvitä mahdollisuus salaojien ja rumpuaukkojen tukkimiseksi ettei tulvavesi pääse esim. tiepenkereen ali tontille.
 • Jos on vaarana kellarin tulviminen, varmista että viemärin takaiskuventtiili on kunnossa ja varaa lisäksi muovia laitettavaksi kellarin lattian ritiläkaivon päälle ja sen päälle paino.
 • Selvitä vaarassa olevat sähkölaitteet ja niiden suojaamismahdollisuudet (esim. öljypoltin).
 • Siirrä suojaan arvokas omaisuutesi ja haitalliset aineet. Varaa autolle turvallinen paikka.
 • Sido veneet ym. helposti tulvan mukana lähtevä materiaali kiinni.

Jos vaarana on lumen sulamisesta aiheutuva tulvavahinko, niin lisäksi:

 • Aukaise hyvissä ajoin pintavesien kulkureitit pois tontilta, esimerkiksi ojat, kourut ja rummut.
 • Poista ritiläkaivojen päältä lumi ja jää.
 • Varmista että ritiläkaivo vetää.
 • Jossain tapauksessa voi myös siirtää lunta pois riskialueelta.radio_valmis_crop.jpg

   

Miten toimin tulvatilanteessa?

 • Kuuntele tiedotuksia, hälytyksiä ja ohjeita (radiosta, kaiutinautosta, yleinen hälytysmerkki jne.) ja toimi niiden mukaan.kytkin_valmis_crop.jpg
 • Mikäli tulva nousee uhkaavan lähelle, katkaise sähkö pääkytkimestä, ota vaarassa olevat sähkölaitteet pois toiminnasta tai suojaa ne. Älä koske kastuneisiin sähkölaitteisiin.
 • Sulje kaikki kaasuventtiilit ja öljylämmityksen venttiilit
 • Tuki viemärit, rummut ja salaojat, rakenna tilapäinen suojapenger talosi ympärille tai ympäröi talon alaosa muovilla ja pidä suojapenkereen sisäpuoli pumpulla kuivana.
 • Varmista reitti mitä pitkin voit poistua tulva-alueelta ja varaa tarvittaessa vene.
 • Varo virtaavaa tulvavettä - matalakin nopeasti virtaava vesi voi kaataa ihmisen.
 • Varo veden mukana kulkevaa materiaalia (puun rungot, laiturit yms.).
 • Älä aja veden peittämää tietä. Varo tiessä olevia syöpymiä, siltoja ja viemäreitä, joiden kannet ovat nousseet pois paikaltaan.
 • Tulvavesi voi olla saastunutta, pese kädet tarvittaessa.
 • Mahdollisuuksien mukaan ota kuvia tulvasta ja vahingoista - nopeutat vakuutuskorvauspäätöstä.
 • Jos et pääse omin avuin turvaan, soita hätänumeroon 112, kerro sijaintisi ja pyydä apua.virtausvaara_valmis.jpg

Mitä teen tulvan jälkeen?

 • Varmista, että alueella asuminen on turvallista.
 • Varmista, että alueen rummut, hulevesiverkostot ja muutkin tulvatorjuntatyössä mahdollisesti käytöstä poistetut laitteet on palautettu normaaliin toimintakuntoon.
 • Varmista erityisesti sähkölaitteiden toimivuus.
 • Kartoita vahingot ja ota mahdollisimman pian yhteyttä vakuutusyhtiöösi saadaksesi toimintaohjeita mm. korvausasioissa (kts. sivu Tulvavahinkojen korvaaminen).

   

Tulvaturvallisuusohje_tontti.jpg

 

 

Pientalon tulvaturvallisuustoimenpiteitä (©Mainos WooDoo)

 

Lisätietoja

Kehitysinsinööri Juha Aaltonen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Miten varaudun tulviin ja mitä teen tulvatilanteessa - Etelä-Savo

Asutuksen tulvavahinkoja voidaan parhaiten välttää huomioimalla tulvan vaara asutusta suunniteltaessa ja rakennettaessa. Olemassa olevalle rakennuskannalle aiheutuvia tulvavahinkoja voidaan vähentää ennakkoon suunnitelluilla toimenpiteillä.

Kiinteistönomistajien on hyvä varautua paikallisiin tulvasuojauksiin myös omatoimisesti. Etelä-Savon pelastuslaitoksen ja Etelä-Savon ELY-keskuksen yhteistyönä on laadittu tulvaturvallisuusopas, joka on tarkoitettu tulva-alueiden asukkaille. Oppaassa annetaan ohjeita siitä, mitä tulee ottaa huomioon ja miten voi toimia ennen tulvaa, tulvan aikana ja sen jälkeen.

Julkaistu 5.9.2013 klo 14.11, päivitetty 10.9.2019 klo 8.06
Julkaistu 20.10.2014 klo 14.14, päivitetty 17.4.2019 klo 12.06
Aihealue: