Miten varaudun tulviin ja mitä teen tulvatilanteessa - Kaakkois-Suomi

Asutuksen tulvavahinkoja voidaan parhaiten välttää huomioimalla tulvan vaara asutusta suunniteltaessa ja rakennettaessa. Olemassa olevalle rakennuskannalle aiheutuvia tulvavahinkoja voidaan vähentää ennakkoon suunnitelluilla toimenpiteillä. Kiinteistönomistajien on hyvä varautua paikallisiin tulvasuojauksiin myös omatoimisesti. Kymenlaakson pelastuslaitos on laatinut pientalon tulvaturvallisuusoppaan, joka on tarkoitettu tulva-alueiden asukkaille. Oppaassa annetaan ohjeita siitä, mitä tulee ottaa huomioon ja miten voi toimia ennen tulvaa, tulvan aikana ja sen jälkeen.

Pientalon turvallisuusopas (pdf, 3.99 Mt Kymenlaakson pelastuslaitos)

Tulva-kuva Museoviraston kuva-arkistosta
 
Julkaistu 18.11.2015 klo 13.31, päivitetty 28.5.2019 klo 11.24