Tulvamallintamisen uranuurtaja Bertel Vehviläinen eläkkeelle

Uutinen 20.4.2021 klo 9.00
© Luukas Myller

SYKEn pitkäaikainen vesiasiantuntija johtava hydrologi Bertel Vehviläinen on jäänyt eläkkeelle. Hänet tunnetaan uranuurtavasta työstään tulvaennusteiden kehittämisessä. Arvostuksesta Vehviläisen elämäntyötä kohtaan kertovat tasavallan presidentin hiljattain myöntämä professorin arvonimi ja Päiviö Hetemäen rahaston tunnustuspalkinto ansiokkaasta toiminnasta.

Bertel Vehviläinen on tehnyt pitkän työuran Suomen vesistö- ja tulvaennusteiden kehittämisessä ja niiden operatiivisen käytön edistämisessä. Hän omisti koko 45-vuotisen palvelusaikansa näiden mallien kehittämiselle eri vesienhallinnan sovellusalueille.

Vehviläinen kehitti SYKEn vesistömallit-ryhmän kanssa Suomen kansallisen vesitilanteen simulointi- ja ennustejärjestelmän, joka on maailman mittakaavassakin erinomainen. Vesistömallijärjestelmään kuuluu myös vesistöjen ravinnekuormitusta koko Suomen alueella laskeva mallijärjestelmä VEMALA, joka on käytössä erityisesti vesienhoidon suunnittelussa. VEMALA on myös SYKEssä kehitetyn Rannikkomerimallin (RAM) valuma-aluelaskennasta vastaava osamalli.

Tulvamallintamisen avulla kriittisten vesitilanteiden aiheuttamat riskit pystytään ennakoimaan ja hallitsemaan. Tulvakeskuksen vesitilannekuvat perustuvat tämän järjestelmän reaaliaikaisiin ennusteisiin. Vehviläisen asiantuntemusta hyödynnettiin luonnollisesti SYKEn ja Ilmatieteen laitoksen tulvakeskusta perustettaessa. Hetemäen rahaston tunnustuspalkinnon perusteluissa korostettiinkin Vehviläisen merkitystä Suomen kokonaisturvallisuuden edistämisessä.

Päivittäisen vesitilanne-ennustamisen ohella Vehviläinen on johtanut SYKEssä lukuisia merkittäviä tutkimus- ja kehityshankkeita. Selkeäsanainen Vehviläinen on ollut tuttu näky tv-uutisten haastatteluissa, kun johtavaa hydrologia on tarvittu kertomaan uhkaavasta vesitilanteesta tai ilmastonmuutoksen vaikutuksista vesistöihin. Vehviläinen ja hänen ryhmänsä ovat olleet keskeisessä roolissa myös erilaisissa onnettomuustilanteissa, joissa on arvioitu haitallisten aineiden kulkeutumista. Hän on vastannut SYKEn tulvapäivystyksen järjestelyistä ja neuvonut viranomaisia varautumissuunnittelussa. Vehviläinen on julkaissut yli 100 tieteellistä artikkelia, opettanut yliopistolla ja kouluttanut mm. pelastuslaitosten henkilökuntaa.

Vehviläisen uran kohokohtia muistellaan 21.4. pidettävässä juhlaseminaarissa.

Lisätietoa

  • Ryhmäpäällikkö Noora Veijalainen, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 029 525 1159, etunimi.sukunimi@syke.fi
  • Juhlaseminaarin järjestelyt: assistentti Laila Liukka, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 029 525 1212, etunimi.sukunimi@syke.fi
  • Juhlaseminaarin ilmoittautumislomake

Lisätietoa ennusteista ja vesistömallijärjestelmästä


Aihealue: