Tulva-, pato- ja vesienhoitopäivät

Neuvottelupäivät

Vuosittain järjestetään tulvariskien hallintaa ja patoturvallisuuden ajankohtaisia asioita käsittelevät tulva-, pato- ja vesienhoitopäivät. Neuvottelut järjestetään yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen ja Suurpadot - Suomen osasto ry:n kanssa. Neuvottelupäivät on tarkoitettu kuntien, pelastusviranomaisten ja voimayhtiöiden tulvantorjunta- ja patoturvallisuustehtävissä toimiville, patojen omistajille, patoturvallisuudesta vastaaville ja alalla toimiville konsulteille sekä Suomen ympäristökeskuksen, maa- ja metsätalousministeriön ja ELY-keskusten tulvantorjunta- ja patoturvallisuustehtävissä toimiville henkilöille.

Tiedot vuoden 2021 neuvottelupäivästä löytyvät SYKEn koulutuksista: Tulva-, pato-, vesienhoito- ja kunnostuspäivät 2021 (etapahtuma.fi)

 

Vuoden 2019 neuvottelupäivien materiaalit löytyvät verkosta http://bit.ly/tpv_2019 

Vuoden 2020 neuvottelupäivät järjestettiin verkossa. Materiaalit löytyvät bit.ly/tpv_2020

Julkaistu 17.6.2019 klo 14.23, päivitetty 30.8.2021 klo 12.04

Julkaisija: