Hyppää sisältöön

Suomalaista ympäristöseurannan osaamista Kirgisiaan

Tiedote 5.12.2016 klo 8.59
Kirgisian vuoristoa
Ilmastonmuutos ja kasvava turismi asettavat haasteita herkän vuoristoluonnon suojelulle Kirgisiassa. © Anssi Karppinen

Suomen ympäristökeskus aloittaa kansainvälisen yhteistyöhankkeen, jossa kehitetään Kirgisian Son-Kul järven tilan arviointia sekä tuetaan järven kestävää käyttöä ja ekoturismia. Seurantatiedon avulla arvioidaan ympäristömyrkkyjen kuormittaman Son-Kul -järven kunnostusmahdollisuuksia sekä toimenpiteiden mahdollisia ympäristövaikutuksia.

”Koulutamme Kirgisian ympäristöviranomaisia määrittämään ympäristölle ja terveydelle erittäin haitallisia POP-yhdisteitä vedestä, sedimentistä, kaloista ja pohjaeläimistä. Lisäksi kehitämme digitaalista ympäristötietojärjestelmää ja laajennamme sitä erityisesti Son-Kul järven alueelle”, sanoo projektipäällikkö Anssi Karppinen Suomen ympäristökeskuksesta.

Hankkeessa tehostetaan myös laajemmin Kirgisian ympäristöviranomaisten osaamista ympäristön tilan seurannassa sekä esitellään kansalaishavainnoinnin periaatteita ja hyötyjä.

Tietoa ympäristönsuojelun ja kestävän turismin pohjaksi

Kirgisian vuoristoseudulla sijaitseva Son-Kul -järvi on merkittävä sekä luonnonsuojelun että luontoturismin kannalta. Järvi kuuluu maailmanlaajuisesti tärkeisiin Ramsar-kosteikkoalueisiin ja alueella elää useita kotoperäisiä kala- ja lintulajeja.

Järvi on kuitenkin erittäin saastunut, sillä alueella on harjoitettu 1970-luvulle asti peltoviljelyä, jossa on käytetty POP-yhdisteisiin kuuluvaa DDT:tä tuholaisten torjunnassa. Järven sedimenttiin ja eliöihin kertyneet torjunta-aineet voivat aiheuttaa haittaa esimerkiksi kunnostustoimenpiteiden yhteydessä. POP-yhdisteiden on todettu olevan yhteydessä esimerkiksi kehitys- ja lisääntymishäiriöihin.

”Ilmastonmuutoksen myötä virkistyskäyttö ja turismi järvellä tulevat kasvamaan entisestään, joten tieto järven tilasta on erittäin tärkeää. Hanke edistääkin kestävän turismin kehittämistä maassamme. Lisäksi odotamme, että kansalaishavainnointi rakentaa luottamusta asukkaiden ja viranomaisten välille”, sanoo apulaisjohtaja Arsen Ryspekov Kirgisian ympäristö- ja metsävirastosta.

Tällä hetkellä Kirgisian ympäristöhallinnon mahdollisuudet analysoida POP-yhdisteiden jäämiä eivät ole riittäviä. POP-yhdisteet ovat erittäin pysyviä, kaukokulkeutuvia yhdisteitä, jotka kertyvät eliöihin ja voivat aiheuttaa jo pieninä pitoisuuksina vakavia haittoja ihmisen terveydelle ja ympäristölle.

Järvi Kirgisiassa
Kirgisiassa on useita ainutlaatuisia vuoristojärviä. © Anssi Karppinen

Kirgisian ympäristöhallinnon kehittäminen Son-Kul järven tilan arvioimiseksi ja sen kestävän kehityksen mukaisen käytön ohjaamiseksi (KGZ-Water/Son-Kul) -hanke on osa Suomen vesiohjelmaa Kirgisiassa ja Tadzhikistanissa. Hanke toteutetaan yhteistyössä Kirgisian ympäristö- ja metsäviraston kanssa vuosina 2016-2018. Hanketta rahoittaa Suomen ulkoasiainministeriö kehitysyhteistyövaroin.

SYKE on tehnyt 20 vuotta yhteistyötä Kirgisian ympäristöviranomaisten kanssa. Myös Son Kul -järven hanke perustuu tälle yhteistyölle.

Lisätietoa

Projektipäällikkö Anssi Karppinen, Suomen ympäristökeskus (SYKE),
puh. 0295 251 801, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Kuvia tiedotusvälineiden käyttöön: