Hyppää sisältöön

Pohjavesien määrällinen ja kemiallinen tila - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella (Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa) on tällä hetkellä yhteensä 430 luokiteltua pohjavesialuetta. Pohjavesialueiden uudelleenluokittelu on parasta aikaa käynnissä, joten pohjavesialueiden lukumäärä muuttuu vielä jonkin verran, kunnes luokittelu tältä erää valmistuu vuonna 2021.

Vesienhoidon kolmatta kautta (2021-2027) varten pohjavesialueiden riskit on arvioitu uudelleen vuonna 2018. Riskinalaisiksi on nimetty 58 pohjavesialuetta (toisella vesienhoitokaudella 51). Pohjavesialue nimetään riskialueeksi silloin, kun pohjavedessä on todettu ihmistoiminnasta peräisin olevia haitallisia aineita, joiden pitoisuus voi kasvaa ja vaarantaa pohjaveden tilan ilman suojelutoimia. Pohjavesialue on voitu nimetä riskialueeksi myös liiallisen pohjaveden oton tai muun pohjaveden pinnankorkeuteen vaikuttavan toiminnan perusteella. Riskialueiden lisäksi ELY-keskuksen toimialueella on 32 pohjavesialuetta, joiden pohjaveden laadusta ei ole riittävästi tietoa tilan arvioimiseksi, vaikka alueilla on runsaasti pohjaveden tilaa uhkaavaa toimintaa (nk. selvityskohteet). Näistä neljällä alueella myös määrällinen tila vaatii selvittämistä.

Riskipohjavesialueiden kemiallinen ja määrällinen tila on arvioitu vuonna 2019 valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti. Riskipohjavesialueista huonoon kemialliseen tilaan arvioitiin 19 pohjavesialuetta (toisella vesienhoitokaudella 17). Näistä arvoitiin myös huonoon määrälliseen tilaan yksi pohjavesialue. Huonon kemiallisen tilan ovat aiheuttaneet pohjavedessä todetut liiat ravinteet (ammonium ja nitraatti), tietyt metallit, kloridi, liuottimet, öljyhiilivedyt ja torjunta-aineet. Nämä aineet ovat peräisin maataloudesta, eläintaloudesta, turkistuotannosta, asutuksesta, teollisuudesta ja muusta yritystoiminnasta, tienpidosta sekä pilaantuneista maa-alueista. Osalla huonoon tilaan arvioiduista pohjavesialueista pohjavedenotto on jouduttu lopettamaan tai vedenkäsittelyä on jouduttu lisäämään, jotta pilaavien aineiden pitoisuudet laskisivat alle talousveden laatuvaatimusten. Huono määrällinen tila johtui liiallisesta vedenotosta.

Erityisesti huonossa tilassa oleville ja muillekin riskialueille tullaan suunnittelemaan toimenpiteitä, jotta pohjaveden hyvä tila saavutettaisiin vuonna 2027. Jatkossa on erittäin tärkeää varmistaa laadituissa suojelusuunnitelmissa esitettyjen suojelutoimenpiteiden toteutuminen, jotta pohjavesiin kohdistuvat riskit saadaan poistettua tai minimoitua. Pohjavesialueiden huomioimista maankäytön suunnittelussa tulee myös tehostaa.

Alueella Vaasaa ja Pietarsaarta lukuun ottamatta kaikki yhdyskuntien käyttämä vesi on pohjavettä. Tavoitteena on turvata myös tuleville sukupolville riittävästi hyvälaatuista pohjavettä yhdyskuntien vedenhankintaa varten.

Pohjavesialueiden tila ja riskialueet 2019
 

 

Julkaistu 13.2.2020 klo 15.32, päivitetty 14.2.2020 klo 15.32