Pielinen

Pielinen sijaitsee Pohjois-Karjalassa Juuan kunnan sekä Joensuun, Lieksan ja Nurmeksen kaupunkien alueella. Se on pinta-alaltaan Pohjois-Karjalan suurin ja Suomen neljänneksi suurin järvi. Pieliseen laskevat mm. Lieksanjoen, Saramojoen, Valtimojoen ja Juuanjoen vedet. Myös Jonkerinjärvi Kainuusta laskee Pieliseen Jongunjoen kautta. Merkittävä osa vesistä tulee rajan takaa Venäjältä Lieksanjoen ja Tuulijoen kautta. Pielisestä vedet purkautuvat Pielisjokea myöten Pyhäselkään ja edelleen Oriveteen.

Ominaispiirteiden eroavaisuuksista johtuen Pielinen jaetaan vesienhoidossa neljään eri vesimuodostumaan, jotka ovat kaikki samassa vedenkorkeudessa. Vesimuodostumia ovat Pielisen pääallas, Pielisen Rukavesi, Kuokkastenjärvi sekä Lautiainen. Pielisen pääallas on pintavesityypiltään suuri humusjärvi (Sh). Kuokkastenjärvi ja Lautiainen ovat runsashumuksisia järviä (Rh) ja Pielisen Rukavesi keskikokoinen humusjärvi (Kh). Kaikki ovat ekologiselta tilaltaan hyväksi luokiteltuja. Kemialliselta tilaltaan Pielisen pääallas sekä Pielisen Rukavesi ovat hyvässä tilassa ja Lautiainen sekä Kuokkastenjärvi hyvää huonommassa tilassa. Pielisen säännöstelymahdollisuuksia on selvitetty useaan otteeseen ja viimeisin laaja selvitys valmistui alkuvuodesta 2014.
 

Järvi

Pinta-ala

Koko valuma-alue / Suomen puolella

Järven keskisyvyys

Järven suurin syvyys

Saarten lukumäärä

Pielinen

894,2 km²

13 900 km2 /
7 900 km2

10,06 metriä

61 metriä

1 491 kpl

Lisätietoa Pielisestä Järviwikissä.

Pielinen 7 Kalkkusaari:

Pielisen Kalkkusaaren syvänteessä ei esiinny ongelmia happipitoisuudessa, vaikka pientä luontaista kerrostuneisuuden loppuvaiheessa esiintyvää happipitoisuuden laskua onkin havaittavissa. Kokonaisfosforin pitoisuudet ovat erinomaisia. Myös kokonaistypen pitoisuudet ovat pääasiassa erinomaisia. Typen pitoisuuksissa on havaittavissa selkeä laskeva trendi, erityisesti viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Pielisen yleinen rehevyystaso on kokonaisfosforin pitoisuuksia tarkasteltaessa karu ja kokonaistypen pitoisuuksia tarkeasteltaessa karun ja lievästi rehevän väliltä.

Pielisen happi uusi
Pielisen fosfori uusi
Pielisen typpi uusi

Kuvat: Hapen kyllästysasteen, kokonaisfosforin ja kokonaistypen vedenlaatutulokset seurantapaikalta Pielinen 7 Kalkkusaari vuosilta 1962 - 2016. Seurantapaikan syvyys 59,5 metriä.

Julkaistu 30.9.2016 klo 9.15, päivitetty 12.1.2017 klo 14.11