Höytiäinen

Höytiäinen sijaitsee Juuan, Kontiolahden ja Polvijärven kuntien alueella. Ominaispiirteiden eroavaisuuksista johtuen Höytiäinen jaetaan vesienhoidossa kolmeen eri vesimuodostumaan; Höytiäinen, Höytiäisen Rauanlahti sekä Höytiäisen Syvälahti. Ennen vuotta 1859 Höytiäinen purkautui Mertajärven kautta Viinijärveen, mutta Höytiäisen kanavan auettua järven vedenpinta laski yhteensä 9,6 metriä ja nykyään Höytiäisen vedet virtaavat kanavaa pitkin Pyhäselkään.

Alueen järvet ovat luontaisesti yleensä kirkasvetisiä, karuja ja vähähumuksisia. Höytiäinen kuuluukin pintavesityypiltään suuriin vähähumuksisiin järviin (SVh). Höytiäisen pääallas on sekä ekologiselta että kemialliselta tilaltaan hyväksi luokiteltu. Rauanlahti kuuluu runsashumuksisiin järviin (Rh) ja Syvälahti pieniin ja keskikokoisiin vähähumuksisiin järviin (Vh). Näiden molempien ekologinen tila on hyvä ja kemiallinen tila hyvää huonompi. Höytiäistä säännöstellään Puntarikosken voimalaitospadolla, joka on rakennettu vuonna 1958.
 

Järvi

Pinta-ala

Valuma-alue

Järven keskisyvyys

Järven suurin syvyys

Saarten lukumäärä

Höytiäinen

282,6 km2

1 460 km2

11,3 metriä

59 metriä

606 kpl

Lisätietoa Höytiäisestä Järviwikissä.

 Höytiäinen

Höytiäinen 1 syvänne:

Höytiäisen syvänteen alusvedessä on talvikerrostuneisuuden loppuvaiheessa (maaliskuussa) havaittavissa lähes vuosittain happitilanteen huonontumista. Täydellistä hapettomuutta pohjasta ei kuitenkaan ole mitattu kertaakaan yli 50-vuotisen seurantahistorian aikana. Matalan happipitoisuuden aikoina pohjan kokonaisfosforimittauksissa on näkyvissä pieniä piikkejä, jotka viittaisivat pohjasta vapautuneeseen sisäiseen ravinnekuormaan. Tämä on huomattavissa erityisesti vuoden 2012 kohdalla. Kokonaisfosforin sekä kokonaistypen pitoisuuksien yleinen trendi näyttää kuitenkin olevan laskemaan päin erityisesti 2000-luvulta lähtien. Yleiseltä rehevyydeltään Höytiäisen kokonaisfosforipitoisuudet edustavat karua luokkaa ja kokonaistypen pitoisuudet liikkuvat karun ja lievästi rehevän rajalla.

Höytiäisen happi uusin
Höytiäisen fosfori uusi
Höytiäisen typpi uusi

Kuvat: Hapen kyllästysasteen, kokonaisfosforin ja kokonaistypen vedenlaatutulokset seurantapaikalta Höytiäinen 1 syvänne vuosilta 1965 - 2015. Seurantapaikan syvyys 49,8 metriä.

Julkaistu 30.9.2016 klo 9.13, päivitetty 12.1.2017 klo 13.59