Kasviplanktonin tutkimusmenetelmät

Kasviplankton on hyvä vesien tilan indikaattori, sillä se reagoi nopeasti mm. ravinnepitoisuuden ja happamuuden muutoksiin vesistössä. 

Kasviplanktonin määrää ja koostumusta käytetään arvioitaessa vesistöjen tilaa EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin (VPD) edellyttämässä sisä- ja rannikkovesien ekologisessa luokittelussa. EU:n meristrategiadirektiivi (MSD) edellyttää kuvauksen vallitsevan elinympäristön kasviplanktonyhteisöstä. Myös Itämeren suojelukomissio seuraa Itämeren rannikkovesien ja avomeren tilaa ja muutoksia kasviplanktonin avulla.

Kasviplanktonin käyttö vesien tilan seurannassa, luokittelussa, vertailuolojen määrittämisessä ja ihmistoiminnan aiheuttamien muutosten arvioinnissa edellyttää, että laskentatulokset ovat luotettavia ja vertailukelpoisia.

Kasviplanktonin mikroskopointi

Kasviplanktonin mikroskopointi
© Reija Jokipii

Menetelmäohje

Kasviplanktonseurannan menetelmäohje vesien- ja merenhoitoon
Kristiina Vuorio, Sirpa Lehtinen, Marko Järvinen ja Heidi Hällfors
Suomen ympäristökeskus (Syke)
21.10.2022

Ohjeesta on tulossa laajennettu versio Suomen ympäristökeskuksen raportteja-sarjaan.

Julkaistu 17.4.2013 klo 18.00, päivitetty 21.10.2022 klo 15.49