Biologisten muuttujien laskentapohjat

Ekologisen tilan luokittelussa yksi työvaihe on laskea biologisten muuttujien aineistosta ekologiset laatu suhteet. Tämä on selostettu ja ohjeistettu elologsen luokituksen oppaassa. Laskentaa varten on SYKEssä laadittu ELY-keskusten käyttöön laskentapohjat. Ne ovat vesienhoidon toisen luokittelukierroksen kriteeristön mukaiset.

Päällyslevät (piilevät)

Laskentapohjien avulla voi laskea ekologisen tilan luokittelussa käytettävien järvien rantavyöhykkeen ja jokien päällyslevästön piilevien TT- ja PMA-indeksit.

Jokien ja järvien pohjaeläimet

Excel-laskupohjien avulla voidaan laskea vesienhoidon 2. luokittelu-kierroksen jokien ja järvien pohjaeläimistön tilan luokittelun muuttujat. Jokien, järvisyvänteiden ja järvilitoraalin pohjaeläimistölle on kullekin omat laskupohjat. On suositeltavaa lukea ohjedokumentti ennen laskupohjien käyttöä.

Biol_laskentapohja

Rannikkovesien pohjaeläimet

Laskentapohjan avulla voi laskea rannikkovesien ekologisen tilan luokittelussa käytettäviät pohjaeläinindeksit.

 

Julkaistu 17.4.2013 klo 16.16, päivitetty 8.4.2019 klo 13.30