Hyppää sisältöön

Biologisten muuttujien laskentapohjat

Ekologisen tilan luokittelussa yksi työvaihe on laskea biologisten muuttujien aineistosta ekologiset laatu suhteet. Tämä on selostettu ja ohjeistettu elologsen luokituksen oppaassa. Laskentaa varten on SYKEssä laadittu ELY-keskusten käyttöön laskentapohjat. Ne ovat vesienhoidon toisen luokittelukierroksen kriteeristön mukaiset.

Päällyslevät (piilevät)

Laskentapohjien avulla voi laskea ekologisen tilan luokittelussa käytettävien järvien rantavyöhykkeen ja jokien päällyslevästön piilevien TT- ja PMA-indeksit.

Jokien ja järvien pohjaeläimet

Excel-laskupohjien avulla voidaan laskea vesienhoidon 2. luokittelu-kierroksen jokien ja järvien pohjaeläimistön tilan luokittelun muuttujat. Jokien, järvisyvänteiden ja järvilitoraalin pohjaeläimistölle on kullekin omat laskupohjat. On suositeltavaa lukea ohjedokumentti ennen laskupohjien käyttöä.

Biol_laskentapohja

Rannikkovesien pohjaeläimet

Laskentapohjan avulla voi laskea rannikkovesien ekologisen tilan luokittelussa käytettäviät pohjaeläinindeksit.

 

Julkaistu 17.4.2013 klo 16.16, päivitetty 8.4.2019 klo 13.30