Vesien biologisten seurantamenetelmien ohjeet

YMPARISTO.FI UUDISTUU

Uudistettu ymparisto.fi-palvelu julkaistaan maaliskuun loppuun mennessä

Uudistettu ymparisto.fi-verkkopalvelu julkaistaan maaliskuun viimeisellä viikolla, viikolla 13. Uudistuksen tärkeimmät muutokset koskevat sisältöä. Ymparisto.fi:hin on toteutettu käyttäjille uusia, käyttökokemusta parantavia toiminnallisuuksia. Myös sivuston ilme on uudistettu ja julkaisujärjestelmä vaihdettu. Valtaosa nykyisen ymparisto.fi:n osoitteista muuttuu, mutta tärkeät lyhytosoitteet toimivat jatkossakin. Lue lisää

Ympäristöhallinnon pintavesien seurannassa käytetyt biologisen seurannan yleisohjeet ovat käytössä aluehallinnossa (ELY-keskukset). Ohjeita tulee noudattaa myös vesien velvoitetarkkailussa, Tutkija katsoo veden alle vesikiikarillajotta seurannan ja tarkkailun menetelmät olisivat yhteneväiset. Menetelmien yhteneväisyys takaa aineiston laadun ja soveltuvuuden ekologiseen luokitukseen. Ekologinen luokitus on tärkeä osa vesiensuojelutyötä.

Yleisohjeiden lisäksi tietokortilta on saatavissa maastossa käytettävät lomakkeet ja aineiston tallennuspohjat vesikasveille ja päällysleville, joille ei ole vielä tietojärjestelmää.

 

 

 

Biologisen seurannan yleisohjeet

Maastolomakkeet ja tallennuspohjat

Vesikasvit

Vesikasvien maastolomakkeet ja tallennuspohjista sekä luettelo Suomen vesisammalista

Piilevät

Jokien ja järvien pohjan piilevien seurannan maastolomakkeet, suositeltu määrityskirjallisuus sekä menetelmäohjeet jokien piilevän seurantaan ja luokitteluun. Huom! Pohjaeläinten ja piilevien maastolomakkeet ollaan yhdistämässä.

Pohjaeläimet

Pohjaeläinäytteenoton maastolomake täytetään ympäristöhallinnon pohjaeläinrekisterissä (Hertta-Pohje). Huom! Pohjaeläinten ja piilevien maastolomakkeet ollaan yhdistämässä.

 

 

 

Julkaistu 15.4.2013 klo 13.33, päivitetty 7.2.2023 klo 14.49