Pintavesien ekologinen tila - Keski-Suomi

Suurin osa Keski-Suomen pintavesistä on ekologiselta tilaltaan hyviä tai erinomaisia. Järvet ovat paremmassa kunnossa kuin joet. Keski-Suomen järvien lukumäärästä 81 % ja pinta-alasta 93 % on erinomaisessa tai hyvässä ekologisessa tilassa. Jokien määrästä erinomaisessa tai hyvässä luokassa on 55 % ja jokipituudesta 48 %. Hyvää heikommassa tilassa on järvien määrästä 19 % ja pinta-alasta 7 % sekä jokien määrästä 45 % ja jokipituudesta 52 %.

Ekologinentilakuvat.jpg

Arvio perustuu pääosin vuosien 2006–2012 seurantatietoihin. Keski-Suomessa on luokiteltu kaikkiaan 463 järveä ja jokea. Luokittelussa ovat mukana pääasiassa pinta-alaltaan yli 1 km2:n suuruiset järvet sekä yli 100 km2:n valuma-alueen joet.

Kartta Keski-Suomen alueen pintavesien ekologinen tila (pdf, 2048 kt)

Hajakuormitus suurin haaste
Pintavesien tilaa Keski-Suomessa heikentää erityisesti hajakuormituksen aiheuttama rehevöityminen ja paikallisesti myös pistekuormitus kuten jätevedenpuhdistamot, teollisuus, turvetuotanto ja kalankasvatus.

Keski-Suomessa suuremmat järvet ovat ekologiselta tilaltaan paremmassa kunnossa kuin pienemmät järvet. Vesien tila vaihtelee järvien pinta-alan lisäksi myös alueittain. Joet ovat järviä heikommassa tilassa mm. ihmistoiminnan aiheuttamien jokiuomien rakenteellisten ja hydrologisten muutosten vuoksi. Myös suurempien järvien lahtialueiden tilaluokka on usein heikentynyt.

Pintavesien ekologinen tila muuttuu yleensä hitaasti. Edelliseen tarkasteluajanjaksoon 2000–2007 verrattuna tilaluokka on pysynyt samana 82 %:lla järvistä ja 85 %:lla joista.

Lisätietoja:

Julkaistu 31.10.2013 klo 15.36, päivitetty 8.2.2017 klo 12.30